Pressmeddelande -

En ny psalmbok har kommit - Psalmer i 2000-talet

Kristiina Ruuti Pressekreterare www.svenskakyrkan.se Kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se 018-169606 070-5763998 En ny psalmbok – Psalmer i 2000-talet har getts ut. Det är bokförlaget Verbum som tillsammans med Svenska kyrkan ger ut 116 nya psalmer skrivna av bland annat Ylva Eggehorn, Mikael Wiehe och Py Bäckman. ”Det är svårare med förnyelse än tradition. Vi människor lever i en ständigt ny tid och bär på erfarenheter som tidigare generationer inte kände till. Därför måste psalmen ständigt förnyas och diktas på nytt. Det gäller både verbalt och musikaliskt språk.” Så skriver ärkebiskop KG Hammar i förordet till Psalmer i 2000-talet, ett psalmboksupplement som nu lanseras av bokförlaget Verbum. I psalmboken finns 116 nya psalmer tillsammans med 50 psalmer ur Psalmer i 90-talet. En del av psalmerna är helt nyskrivna, medan andra är psalmer från andra länder i nya översättningar. Kontakter med författare och musiker med eller utan psalmskrivarerfarenheter har varit ett viktigt inslag i processen. Bland författare och tonsättare finns Mikael Wiehe, Py Bäckman, Ylva Eggehorn, Maria Küchen, Per Harling, Hans Kennemark, Karin Rehnqvist, Benny Andersson, Tomas Boström och Tommie Sewón. Internationellt psalmskapande både inom och utanför våra västerländska kulturer präglar också Psalmer i 2000-talet. Söndagen den 14 maj tas Psalmer i 2000-talet i bruk i Svenska kyrkans församlingar. Några av psalmerna kan höras på Psalmsång på Skansen denna söndag. På www.verbum.nu finns ett par smakprov på hur en psalm ur Psalmer i 2000-talet kan låta. I Verbums pressrum finns omslagsbild att hämta. Recensionsexemplar av Psalmer i 2000-talet kan beställas via Verbum info.forlag@verbum.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95