Pressmeddelande -

Erkännande av Palestina - ett steg i rätt riktning

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Ett erkännande av Palestina kan vara ett viktigt steg för att få igång fredsprocessen. Det kan på sikt leda till en hållbar tvåstatslösning där israeler och palestinier lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Det säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

 - Den svenska regeringens besked kommer i ett viktigt skeende då läget på marken försämras dagligen genom utbyggande av illegala israeliska bosättningar, säger Erik Lysén.

I augusti tillkännagav Israel att de konfiskerar närmare 380 hektar i närheten av Betlehem. I slutet av september kom ytterligare besked att israeliska myndigheter godkänt planerna för nya bosättningar i Östra Jerusalem, vilket kraftigt kritiserades av EU och USA.

 - Förhoppningsvis kommer ett svenskt erkännande bana väg för erkännande även från andra EU-länder. Idag har ca 130 stater erkänt Palestina, varav några EU-länder, säger Erik Lysén.

Sommarens krig har understrukit vikten av att konflikten snarast får en hållbar lösning.

 - En sådan lösning kan bara uppnås med fredliga medel. Allt folkrättsvidrigt våld och övergrepp mot civila oavsett utövare måste upphöra och förövare måste lagföras, säger Erik Lysén.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, beslutade 2012 att uppmana svenska regeringen att verka för att Palestina ska upptas som fullvärdig medlem i FN. Palestina upptogs i generalförsamlingen med observationsstatus i november 2012.

Svenska kyrkan anser även att Sveriges regering bör:

·  inom EU agera för lagstiftning som begränsar möjligheterna till att ekonomiskt, eller på andra vis, stödja de illegala bosättningarna.

·  inom EU agera för att bilaterala avtal mellan EU och Israel inte uppgraderas eller ingås utan krav på efterlevande av internationell rätt.

·  skyndsamt lagstifta om ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter i enlighet med EU:s direktiv.

·  arbeta för en förbättring av den humanitära situationen och respekten för humanitära insatser i sina bilaterala förbindelser med berörda myndigheter.

·  aktivt stödja fortsatta initiativ till en hållbar lösning på konflikten.


Ämnen

  • Diplomati

Kategorier

  • regeringen
  • svenska kyrkan
  • erkännande
  • palestina
  • israel
  • sverige
  • svenska


 

Kontakter

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Relaterat innehåll