Pressmeddelande -

EU-beslut oroar

Eva Berglund pressekreterare eva.e.berglund@svenskakyrkan.se 018-16 97 94 0730-20 49 88 EU:s utrikesministrar godkände i måndags Kommissionens tillfälliga frysning av finansiellt stöd till den palestinska myndigheten. Beslutet riskerar att förvärra en redan svår humanitär situation för den palestinska befolkningen. Enligt Munib Younan, luthersk biskop i Jerusalem, är beslutet förödande för oskyldiga familjer, och för den palestinska ekonomin som redan är hårt ansträngd till följd av hög arbetslöshet, begränsad rörlighet och förstörd infrastruktur. När skolbarn inte får skolundervisning eller när det inte finns pengar till patienter som uppsöker sjukhus, leder det till personligt lidande och riskerar att ge ytterligare radikalisering och våld i samhället. Svenska kyrkan har arbetat i över 50 år i området, bland annat genom stöd till sjukhuset Augusta Victoria i Östra Jerusalem. Det är det enda sjukhuset på palestinskt område som erbjuder specialistvård inom bland annat cancer och dialys. – När inte längre den palestinska myndigheten kan betala sin del av patientkostnaderna innebär det ett direkt hot mot sjukhusets fortsatta verksamhet. Det är inte rimligt att redan fattiga människor skall riskera att förlora sin rätt till sjukvård. EU har ett stort ansvar för de humanitära konsekvenserna om beslutet att frysa anslagen blir långvarigt, säger Anders Wejryd, biskop i Växjö stift och ledamot av Augusta Victoriasjukhusets styrelse. – Det är nödvändigt att alla parter tar sitt ansvar – det internationella samfundet, den palestinska myndigheten och den israeliska regeringen, som har ansvar för den humanitära situationen på ockuperat område.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95