Pressmeddelande -

Färre går ur Svenska kyrkan i Umeå

Färre personer har begärt utträde ur Svenska kyrkan i Umeå under det senaste året jämfört med föregående år. Antalet medlemmar som begärt utträde är 790 vilket kan jämföras med 856 under 2007. Dessutom har 46 personer önskat bli medlemmar i kyrkan under det senaste året.

Siffrorna baseras på de utträden som inkommit till församlingarna mellan 2 november 2007 och den 1 november 2008. De medlemmar som begärt utträde senast den 1 november 2008 betalar ingen kyrkoavgift under 2009.

- Att vi tappar medlemmar drabbar oss givetvis ekonomiskt, säger Kristina Peterson, kanslichef vid Svenska kyrkan i Umeå. Intäktsminskningen dämpas dock av att Umeå är en växande stad och därmed får fler invånare.

- Jag tycker att det är fantastiskt att åtta av tio av Umeås invånare är medlemmar i Svenska kyrkan, säger Monika Sandström, kyrkofullmäktiges ordförande. Vilken annan ideell organisation kan mäta sig med det?

De senaste åren har antalet medlemmar i Umeå minskat med ca en procent per år, vilket följer den nationella trenden i jämnstora städer. Antalet utträden har inte varit så få sedan 2003. Mellan åren 2004 och 2007 har antalet aktiva medlemsutträden legat mellan 811 och 964 per år.

- Att vi är så många medlemmar tror jag beror på att de flesta vet att Svenska kyrkan finns med i livets alla skeden, säger Monika Sandström. Oavsett om man definierar sig som troende eller inte, finns kyrkan för att dela människors funderingar kring liv, död, glädje och sorg.

Utöver aktiva utträden och inträden förändras medlemsantalet genom inflyttning, utflyttning, dödsfall och dop. Dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan.

I Umeå är kyrkoavgiften 0, 96 procent av den beskattningsbara inkomsten. Till detta läggs en avgift till stiftet som är 0,05 procent. Totalt betalar Umeås kyrkotillhöriga 1,01 procent i kyrkoavgift. Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och tar därför också ut en begravningsavgift. Begravningsavgiften är obligatorisk för Sveriges alla invånare. I Umeå är denna avgift 0,14 procent, vilket är lägst i Luleå stift.

Svenska kyrkan i Umeå består av sex församlingar och en gemensam kyrkoförvaltning med administration, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning.

För ytterligare information

Monika Sandström, ordförande i kyrkofullmäktige, tel 070-559 03 17 (lyssnar av telefonen med jämna mellanrum)

Kristina Peterson, kanslichef Svenska kyrkan i Umeå, tel 090-20025 05

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Umeå

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95