Pressmeddelande -

Förslag om skärpt anmälningsplikt

Den som i Svenska kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd ska vara skyldig att anmäla detta till socialnämnden. Det föreslås i en skrivelse till Kyrkomötet som i höst ska behandla frågan om tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkan.

I skrivelsen Tystnadsplikt m.m. SK 2011:07 föreslås flera förändringar vad gäller tystnadsplikt i Svenska kyrkan. Ett av förslagen är ett förbud mot att röja uppgifter i Svenska kyrkans familjerådgivning. I vissa fall kan uppgifter lämnas för en anmälan till socialtjänsten eller polisen eller då det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsplikt enligt lag På detta sätt kommer bestämmelserna i kyrkan att bättre överensstämma med motsvarande reglering i socialtjänstlagen.

"Ska" anmäla
Vidare föreslås en skärpning angående anmälningsplikt. Den som i Svenska kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd ska ha en uttrycklig skyldighet att anmäla detta till socialnämnden föreslås det i skrivelsen. Tidigare har kyrkoordningen haft en mildare formulering, ”bör anmäla”.

Som hittills ska en präst ha absolut tystnadsplikt för de uppgifter som lämnas vid bikt och själavård. Eftersom tystnadsplikten är så central för präster och diakoner i Svenska kyrkan föreslås nu att tystnadsplikten också ska nämnas bland vigningslöftena när en diakon och präst vigs till sin tjänst.

Kyrkostyrelsen tillsatte i april 2008 en utredning om tystnadsplikten i Svenska kyrkan. Utredningen fick i uppdrag att i ett brett perspektiv analysera prästers och diakoners tystnadsplikt med utgångspunkt i kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och den praktiska verkligheten. Skrivelsen ska behandlas av Kyrkomötet år 2011.

www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • präst
  • svenska kyrkan
  • anmälningsskyldighet

Kyrkomötet 2011

Kyrkomötet samlas i Uppsala den 27-30 september och 25-28 oktober 2011.

Motionstiden går ut den 27 juli. Inkomna motioner läggs kontinuerligt ut på svenskakyrkan.se/pressrum.

Skrivelserna från Kyrkostyrelsen finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

 

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95

Relaterat innehåll