Pressmeddelande -

Goda rum, hedersvåld och film som terapi

I anslutning till Göteborgs filmfestival den 27 januari-6 februari erbjuder Svenska kyrkan många samtalstillfällen om film. Dels i seminarieform, både inom festivalen och i egna lokaler, och dels som gruppsamtal. Läs mer här.

Den fattiges terapi
29 januari kl 14, Haga församlingshem:
Tomas Axelson (högskolan i Dalarna, ledamot av juryn för Svenska kyrkans filmpris 2010) talar om hur film kan fungera terapeutiskt, för att bearbeta känslor av sorg och förlust, men också för att drömma om andra sätt att vara människa. Filmklipp utlovas. Läs mer här. Arrangörer: Studentprästerna, St. Lukas Göteborg, Kultursamverkan, Svenska kyrkan, Centrum för kultur o hälsa, Sensus.

Våra gemensamma rum
30 januari kl 10, lagerhuset (festivalpass krävs):  
Annica Carlsson Bergdahl och Jerker Andersson åkte under 2011 runt i Sverige och intervjuade ungdomar till sitt film- och utställningsarbete, Hembygd någonstans i Sverige. Alla medverkande fick själva välja var de skulle bli filmade och många av ungdomarna valde platser präglade av lugn och stillhet. Vilka behov fyller dessa platser? Har behovet av lugn och ro ökat i vårt samhälle och i så fall varför? Och vad sker inom oss när situationen runtomkring gör att vi inte kan välja? Poeten Olivia Bergdahl leder ett samtal med Marianne Lindberg De Geer, konstnär, Ylva Leitzinger, studentpräst, Jan Jörnmark, docent & fotograf, Agnes Gidestam, arkitektstuderande, samt Annica Carlsson Bergdahl. Arrangörer: Göteborg International Film Festival, Projekt Röst, Sensus, Centrum för kultur och hälsa och Svenska kyrkan.

Rättfärdigt våld?
31 januari kl 14, Haga församlingshem:
Tomas Axelson och Ola Sigurdson samtalar utifrån rubriken ”Messias med rätt att döda – filmvåld, utvaldhet och verklighetsbilder”. Hur skildras världen på film 10 år efter 11/9?  Ett samtal om vedergällning, kulturella konflikter och självrättfärdigt våldsbruk. Filmklipp utlovas från bl a Dogville (2003), Ironman (2008) och Gran Torino (2008). Arrangörer: Studentprästerna, St. Lukas Göteborg, Kultursamverkan, Svenska kyrkan, Centrum för kultur o hälsa, Sensus.

Hedersvåld
4 februari kl 10, lagerhuset (festivalpass krävs):
Fenomenet hedersvåld diskuteras med utgångspunkt i filmen The Forgiveness of Blood. Den utspelar sig i dagens Albanien och gestaltar Kanun – det arkaiska lagsystem som reglerar blodshämnd. Filmen ställer frågor om mångkultur i ett europeiskt perspektiv. Medverkande: Marika Palmdahl, Göteborgs stift, adjunkt med ansvar för religionsdialog. Sanjin Pejkovic från Lund leder ett samtal med Ove Sernhede, Göteborg, och Lena Israel, Halmstad. Seminariet är på engelska och ett samarrangemang mellan Göteborgs International Film Festival och Svenska kyrkan.

Tala film – tala liv
I samverkan med Sensus studieförbund erbjuder Svenska kyrkan existentiella filmsamtal utifrån metoden Tala film – tala liv, där en utgångspunkt är att prata om vad filmen väcker, inte om den är bra eller dålig. Samma grupp träffas 3 gånger under filmfestivalveckan och hittills har nio grupper med åtta personer i varje formats. Årets filmer att samtala om är norska Revolt (regi av Jens Lien) om att göra uppror i ett miljonprogramsområde 1978, danska Teddy Bear (regi av Mads Matthiesen) om 38-åriga kroppsbyggaren Dennis som fortfarande bor hemma hos sin mamma, och bulgarisk/engelska Ave, en roadmovie om en ung kvinna som försöker komma vidare efter en familjetragedi.

Kontaktperson: Mikael Larsson, Svenska kyrkans handläggare för kulturfrågor, tfn 0730-233274.

 

Ämnen

 • Bio, film, foto

Kategorier

 • hembygd någonstans i sverige
 • messias med rätt att döda
 • the forgiveness of blood
 • film som terapi
 • hedersvåld
 • svenska kyrkans filmpris
 • göteborgs filmfestival
 • tala film - tala liv
 • filmseminarier
 • filmpris
 • film
 • svenska kyrkan

Kontakter

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Relaterat innehåll