Pressmeddelande -

Jämställdheten måste upp i kyrkovalet

Svenska kyrkan som en jämställd arbetsplats där också kvinnor kan och vill bli chefer: kyrkoherdar och biskopar var ämnet på seminariet som anordnades med anledning av jubileumsåret 50 år med prästvigda kvinnor i Stockholm i dag.

- Jämställdhetsfrågorna måste upp i kyrkovalet. Jag hyser stor förhoppning om att dessa frågor går framåt. Kyrkan kan verkligen vara en förebild, och har en viktig normgivande funktion, sade Jämo, Anne-Marie Bergström.
Hon var optimistisk vad gäller kyrkans jämställdhetsarbete och betonade vikten av medvetna och kunniga förtroendevalda som arbetsgivare i kyrkan.

Irene Gustafsson förtroendevald från Luleå stift berättade utifrån sina erfarenheter om betydelsen av att kyrkans förtroendevalda bejakar kvinnor som präster och kyrkoherdar.
- Ansvaret ligger på oss som arbetsgivare. Nu när vi går in i ett nytt kyrkoval är det mycket viktigt att vi har kandidater som bejakar också prästvigda kvinnor, konstaterade hon.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95