Pressmeddelande -

Lutherhjälpen anslår 3 miljoner kronor till humanitära insatser

Lutherhjälpen anslår nu över 3 miljoner kronor av egna insamlade medel och SIDA-bidrag till humanitära insatser i Asien, Mellan östern och Afrika. Arbetet sker i samarbete med kyrkornas internationella nätverk, ACT (Action by Churches Together). 1 000 000 till torkdrabbade i Indien I södra Indien har torkan nu brett ut sig. I vissa delar är det fjärde året i följd som regnen uteblivit eller varit sparsamma. Situationen pressar människor till att sälja sina ägodelar och i förlängningen flytta till områden med bättre försörjningsmöjligheter. Särskilt utsatta är människor som redan lever på marginalen, som daliter och småbrukare. Vattenbristen är akut på många håll eftersom torkan varit så långvarig. Där är man beroende av att få vatten till byarna genom vattentanks. Lutherhjälpen satsar en miljon kronor till akuta insatser som distribution av mat, vatten och djurfoder. Dessutom görs insatser på längre sikt genom mat-för-arbete, utbildning och vattenförsörjning till byarna. Hälften av anslaget är insamlade medel och hälften Sidabidrag. 400 000 för vatten, mat och skolor i Irak Insatser efter kriget i Irak fortsätter under 2004. Lutherhjälpen bidrar till vatten- och sanitetsinsatser, psykosociala insatser, distribution av mat och andra basvaror till familjer som har det extra svårt att klara sig. Därutöver görs insatser för att rehabilitera några mindre skolor för barn med olika typer av handikapp och samarbeta med yrkesskolor för ungdomar. Arbetet sker genom lokalt anställda och lokala kontakter. Säkerhetssituationen gör det svårt att jobba med kapacitetsbyggande i den utsträckning som önskas. Istället sker arbetet i liten skala med det mest nödvändiga och utbildningsinsatser. En av organisationerna inom ACT, Norska kyrkans nödhjälp, har varit aktiv i Irak sedan mitten av 1990-talet. De har upparbetade kontakter vilket gör att deras vatten- och sanitetsprogram har kunnat fungera väl även i den mycket osäkra situationen. Lutherhjälpen bidrar av insamlade medel till arbetet. 300 000 till samordning av insatser i Liberia Göran Tesfai Skoglund, som är medlem av Lutherhjälpens katastrofpool, har under 3 månader arbetat i Liberia för att bistå med samordningen av de humanitära insatserna inom ACT-nätverket. Efter fredsöverenskommelsen, som skrevs under i augusti 2003, har ACTs medlemmar varit aktiva för att bistå internflyktingar och de permanent boende i de drabbade områdena. I den situation som råder i Liberia behöver ACT-nätverket stärkas. Liberias kristna råd (LCC) har spelat en viktig roll genom att samordna medlemmarnas aktiviteter. LCC behöver stöd i att bygga upp sin kapacitet för att kunna öka sin effektivitet som samordnande organ. Förutom att stärka infrastrukturen i LCC ingår seminarier i projektet för att bygga upp medlemmarnas administrativa kapacitet, men också seminarier i psykosocialt arbete. Av anslaget på 300 000 kronor är 131 000 egna insamlade medel och resten Sidabidrag. 850 000 till internflyktingar i Uganda Rebellattackerna i norra Uganda fortsätter. Många människor tvingas lämna sina hem och behöver mat, filtar, presenningar, utsäde och jordbruksredskap för att klara sig. Lutherhjälpens partner Church of Uganda planerar en insats för drygt 8 000 hushåll i 16 läger i Lango stift. Där har flyktingarna tillgång till mark att odla men saknar utsäde och jordbruks redskap. Målet för insatsen är att bistå internflyktingarna med matbistånd och stöd till matproduktion. Rebellrörelsen the Lord´s Resistance Army (LRA) har under 18 år gjort uppror mot Ugandas regering genom våldsamma attacker mot lokalbefolkning, vilket lett till massiva flyktingströmmar. Rebellerna fortsätter att attackera läger för internflyktingar, bränner hus, plundrar, kidnappar barn, våldtar och dödar. Majoriteten drabbade är kvinnor, barn och gamla. Undernäring och dödsfall bland barn rapporteras öka. Hälsoläget riskerar att försämras radikalt när regnen kommer om inte ökat stöd kan ges till dessa internflyktingar. Antingen har skörden förstörts eller också har rebellerna tilltvingat sig den. Det gör att lokalbefolkningen i området kommer att behöva stöd resten av året. Lutherhjälpen bidrar med 100 000 kronor av insamlade medel och 750 000 kronor från Sida för smärre humanitära insatser. 500 000 till torkdrabbat Malawi Lutherhjälpen anslog i december förra året pengar för att lindra utsattheten för särskilt sårbara grupper i de delar av Malawi som drabbats hårt av torka och svält. Situationen har nu ytterligare försvårats då årets sådd har förstörts av torka i vissa distrikt och översvämningar i andra Nya uppföljningsstudier har visat på ett stort behov av matbistånd på grund av de bristfälliga regnen som förstört årets sådd. I Chikwawa-distriktet beräknas över 80 procent eller 71 061 hushåll inte få någon skörd alls i år. Situationen är likvärdig i Zomba och Phalombe-distrikten som drabbats av översvämningar. Det gör att den tre-månaders period som var avsedd för matdistribution inte var tillräcklig utan måste förlängas i ytterligare 8 månader för att säkerställa överlevnaden fram till nästa skörd. Förutom matbistånd kommer de tidigare planlagda insatserna för att öka tillgången på mat att genomföras genom utsäde, verktyg och boskap för uppfödning. Arbetet har ett särskilt fokus på undernärda barn och på hushåll utan vuxennärvaro då HIV/AIDS drabbat Malawi hårt. Anslaget finansieras av insamlade medel. Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och utvecklingssamarbete och har i över 50 år bistått människor i nöd världen över. Styrkan är ett unikt, globalt nätverk med en mycket stark lokal förankring. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna villkor, samt att bekämpa orsakerna tillhunger, fattigdom och förtryck. Pg 90 02 56-9 står alltid öppet för bidrag till katastrofarbete. Se även webbplatsen www.lutherhjalpen.nu För information om ACT, se www.act-intl.org

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95