Pressmeddelande -

Nya etiska fonder för Svenska kyrkans placeringar

Svenska kyrkan erbjuder sina församlingar möjlighet att göra etiska placeringar i Ethosfonder och till mycket låga avgifter. Församlingar och andra kyrkan närstående organisationer har idag fått ett erbjudande med möjlighet att investera i två fonder: Ethos aktiefond och Ethos räntefond. Fondavgifterna är redan initialt låga: 0,15 respektive 0,27 procent, men kan bli ännu lägre: - Placeringarna i fonderna kommer att följa de etiska kraven från Svenska kyrkans nationella nivås finanspolicy och dessutom är avgifterna riktigt låga. Om vi tillsammans når 500 miljoner kronor i placerat kapital i respektive fond blir det genomsnittliga arvodet 0,12 för räntefonden och 0,20 procent för aktiefonden, säger Svenska kyrkans finanschef Anders Thorendal. Fondlösningen har tagits fram på uppdrag av Kyrkofondens styrelse. Ethosfonder förvaltas av SEB. Förvaltningsarvodet följer en struktur som innebär att ju högre placeringarna blir desto lägre blir avgifterna. Det årliga arvodet startar på 0,15 procent för Ethos räntefond och på 0,27 procent för Ethos aktiefond. Sedan blir arvodena lägre ju större kapital som förvaltas. Fonderna investerar i bolag på Stockholmsbörsen och i svenska räntebärande värdepapper. Båda fonderna förvaltas av SEB i enlighet med de etiska krav som fastställts i finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå. Placeringarna genomgår samma granskning från etiska analytiker som kapitalförvaltningen på Svenska kyrkans nationella nivå. Det innebär en fokusering på de s.k. positiva kriterierna - placeringar i företag som bidrar till människors välfärd och som är socialt och miljömässigt ansvarsfulla. Ethos-fonderna kommer inte att investera i företag vars verksamhet inte klarar kriterierna utifrån de så kallade negativa kriterierna för alkohol, tobak, pornografi och vapen. Inlösen av fondandelar kan ske dagligen med likvid inom två bankdagar. Det finns inget krav på lägsta insättningsbelopp eller placeringsperiod. Kostnadsfritt byte mellan fonderna är också möjligt om man vill ändra sin fördelning mellan aktiefond och räntefond.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95