Pressmeddelande -

Skåne värd för kyrklig kulturarvskonferens

Kristiina Ruuti pressekreterare www.svenskakyrkan.se kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se 018-169606 070-5763998 På onsdag inleds den årliga konferensen om det kyrkliga kulturarvet. Under två dagar diskuteras kulturarvsfrågorna och differentierad användning av kyrkorna på stiftsgården Åkersberg i Lunds stift. Till stiftsgården Åkersberg väntas drygt hundra representanter för de lokala samrådsgrupperna och sakkunniga i kyrkoantikvariska frågor. Programmet tar upp frågan om kyrkor som tagits ur bruk och de som används på ett förnyat sätt. Allhelgonakyrkan på Ven har blivit Brahemuseum och Örja kyrka har avlysts och övertas kanske av en ortodox församling. I Svalövsbygdens församling planeras ett ”församlingshem” i ena korsarmen. Biskop Ragnar Persenius inleder torsdagen med temat kulturvård i heliga rum och alternativa rum. Länsantikvarie Arkitekt Lotta Gustafsson kommer att berätta om hur kyrkorummet kan användas på ett mångfunktionellt sätt. Thomas Romberg talar om Skåneperspektiv på konferensens tema. Tvådagarskonferens om det kyrkliga kulturarvet är ett led i arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen och arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95