Pressmeddelande -

Svenska kyrkan har sålt sitt innehav i Securitas

-  Vi uppmanar företaget att aktivt sträva efter att bli branschledande på hållbarhetsområdet. En rad svenska bolag gör just det, och fångar på så sätt upp nya affärsmöjligheter och nya kunder på ett framgångsrikt sätt, säger Anders Thorendal, finanschef i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkan på nationell nivå har sålt innehavet i Securitas. Bolaget lever inte upp till de krav på hållbarhet och ansvar för miljö, sociala frågor och affärsetik, som Svenska kyrkan ställer.

- Vi  försöker aktivt påverka bolag som vi har aktier i att ta ansvar för sin verksamhet. Vårt baskrav är att företag som vi investerar i hanterar och följer upp sina risker vad gäller miljö, sociala frågor och affärsetik, säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkans nationella nivå. Där placeringstillgångarna i kapitalförvaltningen uppgår till ca 5 miljarder kronor.

Securitas har under flera år fått lågt betyg för sitt hållbarhetsarbete av en extern analysfirma. Vid upprepade tillfällen har företaget också fått kritik - senast för undermåliga arbetsvillkor i Indien. Bolaget har använt sig av medarbetarenkäter, men inte i låglöneländer utan bara på marknader där brott mot t ex arbetsrätt är mindre vanliga. 

-   Securitas har på en rad frågor vi ställt inte kunnat leverera svar på hur risker och möjligheter på hållbarhetsområdet tas om hand ute i organisationens 1 800 enheter. Företaget hänvisar till en decentraliserad struktur, men som investerare ska vi kunna få svar på basala frågor om hur det ser ut och hur de arbetar ute i organisationen. Detta har inte Securitas kunna ge oss, konstaterar Anders Thorendal.

Många möjligheter men också risker
Securitas är ett av världens ledande säkerhetsföretag med 280 000 anställda världen över och en snabb expansionstakt på tillväxtmarknader. Detta innebär att företagets verksamhet är förknippat med många möjligheter, men också med en rad risker när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Trots detta saknar Securitas i dagsläget tydliga strukturer och system för att hantera och följa upp sin påverkan. Företaget uppger t ex att det inte gör några revisioner eller liknande kontroller av sitt arbete med socialt ansvar.

Nya normer för företagsansvar har under det senaste året förhandlats fram. OECD:s nya riktlinjer för multinationella företag och FN:s ramverk för mänskliga rättigheter och företagsansvar anger t ex att företag inte bara har ansvar att agera när det gäller problem kopplade till den egna verksamheten utan också i sina affärsrelationer. Securitas kunde i maj knappt redogöra för eventuellt hållbarhetsarbete kopplat till leverantörer (som tillverkare av tjänsteuniformer) eller kunder (som gruvbolag). Den offentliga rapporteringen är också ytterst knapphändig.

-  Vi uppmanar företaget att aktivt sträva efter att bli branschledande på hållbarhetsområdet. En rad svenska bolag gör just det, och fångar på så sätt upp nya affärsmöjligheter och nya kunder på ett framgångsrikt sätt. Företaget har utlovat en förbättrad uppförandekod och riskhantering samt rapportering om sin klimatpåverkan, vilket vi välkomnar, säger Thorendal.

-  Vi återkommer gärna som investerare i framtiden, men först vill vi se resultat och prov på en hög ambitionsnivå från ledningens och styrelsens sida, även när det gäller hållbarhetsfrågor,  säger han. Innehavet i Securitas uppgick till 8,3 miljoner kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95