Pressmeddelande -

Svenska kyrkans hearing om samlevnad startar måndag

På måndag den 6 september kl 9.00 startar den fyra dagar långa hearingen ”Kärlek, samlevnad och äktenskap” som arrangeras av Svenska kyrkans teologiska kommitté. Syftet är att göra en bred genomlysning, som en del i bearbetningen av frågorna kring homosexuella i kyrkan. – Hearingen ger oss i kommittén möjlighet att lyssna in olika perspektiv och låta människor med olika erfarenheter tala till punkt. Det är viktigt för den fortsatta bearbetningen, säger Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Teologiska kommittén. Hearingen äger rum på Kyrkokansliet i Uppsala den 6-9 september. Information om bakgrund, dagsprogram, medverkande mm finns på hearingens webbplats: www.svenskakyrkan.se/hearing. Där finns också länkar till aktuellt material. Hearingen sänds med en timmes fördröjning via internet, se mer info på webbplatsen. Ännu ingen plan för beslut Under Kyrkomötets första session 2004, 14-17 september, kommer Teologiska kommittén att avge en rapport från hearingen. Kyrkomötet kommer också att diskutera homosexfrågan i seminarieform utifrån skrivelsen KsSkr 2004:10 – ”Arbetsmaterial beträffande kyrklig akt för partnerskap och därmed sammanhängande frågor”. Svenska kyrkan är inne i en lång process av studier och samtal kring frågan om homosexuella i Svenska kyrkan. Avstämningar kommer att göras i bland annat 2004 och 2005 års kyrkomöten, men ännu finns ingen tidplan för när ett eventuellt beslut kan fattas. Redan i dag kan präster hålla förbön för homosexuella som ingått partnerskap, men Svenska kyrkan kan utifrån nu gällande lagstiftning inte förrätta registrerat partnerskap. Om regeringens utredning om könsneutrala äktenskap leder till en lagändring blir det en fråga för Svenska kyrkan att ta ställning till i ett senare skede. Skrivelser, motioner och övrig information om Kyrkomötet 2004 finns på webbplatsen www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet Presskontakter Det finns möjlighet att följa utfrågningarna via direktsändning på storbildsskärm i Kyrkokansliet. Kontakta i så fall någon av pressekreterarna: Ewa Röllgårdh, 0705-46 96 77 (hearingen) Kristiina Ruuti, 070-576 39 98 (Kyrkomötet) Lotten Andersson, 0705-49 97 95

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95