Pressmeddelande -

Svenska kyrkans kommunikationsdagar börjar idag

Nu är det dags för de årligt återkommande kommunikationsdagarna inom Svenska kyrkan; KOM2008. I år ligger fokus på internkommunikation. I år ligger fokus på intern kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan olika nivåer inom Svenska kyrkan. Informatörer, kommunikatörer och andra intresserade samlas den 5-6 maj i Upplands Väsby för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och infallsvinklar samt knyta nya kontakter med kollegor från hela landet. KOM-dagarna är en efterlängtad konferens. För många är detta årets största nätverks- och fortbildningstillfälle. Marianne Ejdersten, enhetschef för nationell kommunikation vid kyrkokansliet i Uppsala, har förhoppningar inför dagarna: ”Vi ser fram emot att möta över 260 kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter med varandra. Vid årets möte kommer vi dels att ta del av de senaste forskningsundersökningarna om svenskens relation till Svenska kyrkan, dels fundera över vad det betyder att vara kyrka idag och vilka krav det ställer på tillgänglighet och bemötande. Enligt en ny undersökning möter Svenska kyrkan 83% av medlemmarna årligen genom personliga möten.” Svenska kyrkan befinner sig i ett spännande utvecklingsskede inom kommunikationsområdet. www.svenskakyrkan.se är tillgänglig 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Webben byggs ut alltmer och är ett nav i medlemskommunikationen. Nästa steg är att bygga ut och utveckla den interna kommunikationen med ett nytt gemensamt intranät för Svenska kyrkans anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Ett intranät som på sikt är tillgängligt för 170 000 användare. Alla stift, samfälligheter och församlingar inom Svenska kyrkan inbjuds att vara med från starten.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95