Gå direkt till innehåll
2,5 miljoner kr i statsbidrag till Svenska Livräddningssällskapet

Pressmeddelande -

2,5 miljoner kr i statsbidrag till Svenska Livräddningssällskapet

Svenskt Friluftsliv har färdigställt fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer för 2012. Svenska Livräddningssällskapet tilldelas 2 500 000 kr, varav 1 950 000 i organisationsbidrag och 550 000 kr i verksamhetsbidrag.

- Bidraget stärker ytterligare Svenska Livräddningssällskapets position som en av landets mest betydande friluftsorganisationer. 2,5 miljoner är ett gediget kvitto på det arbete vi har bedrivit kontinuerligt i mer än 100 år. Statliga medel är en ovärderlig stöttepelare för att genomföra den mångsidiga verksamhet våra aktiva idag gör runt om i landet, säger Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet

Den totala summan av statsbidraget är 27,8 miljoner kr och har fördelats över 25 organisationer, se  fördelningslista nedan. För att få bidrag krävs att organisationen värnar om det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Barn och ungdomar, naturen och folkhälsan är tre av de områden som prioriterats särskilt 2012. Just barn- och ungdomsverksamhet är ett av Svenska Livräddningssällskapets viktigaste fokus under 2012.

Fördelning av organisationsbidrag, kr
Svenska Ornitologiska föreningen, 266 000
Naturskoleföreningen, 260 000
Botaniska föreningen, 160 000
Svenskt Friluftsliv, 2 000 000
Cykelfrämjandet, 570 000
Friluftsfrämjandet, 9 980 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, 335 000
Sportfiskarna, 3 000 000
Båtunionen, 300 000
Svenska Folksportförbundet, 33 000
Svenska Livräddningssällskapet, 1 950 000
Svenska Turistföreningen, 500 000
Cykelsällskapet, 12 000
Kryssarklubben, 60 000
Fjällklubben, 12 000
Summa organisationsbidrag, 19 438 000


Fördelning av verksamhetsbidrag, kr:
Sportfiskarna, 855 000
Svenskt Friluftsliv, 300 000
Svenska Turistföreningen, 256 000
Fältbiologerna, 400 000
Svenska Scoutrådet, 355 000
Svenska Gång- och vandrarförbundet, 130 000
Svenska Orienteringsförbundet, 500 000


För ytterligare information, frågor eller intervjuer, kontakta:

Karin Brand

Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

karin.brand@sls.a.se

08-120 102 44

www.svenskalivraddningssallskapet.se

 

Ulf Silvander

Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

070-433 51 47

www.svensktfriluftsliv.se

Ämnen

Taggar


Svenska Livräddningssällskap är en ideell organisation som arbetar för en ökad säkerhet vid våra vatten och isar. Vi har funnits sedan slutet av 1800-talet och vi består av 24 självständiga länsförbund och en centralorganisation. I våra stadgar står att vi ska arbeta inom tre områden;simkunnighet, livräddning och säkerhet.

Presskontakt

Magnus Erstrand

Magnus Erstrand

Presskontakt Generalsekreterare Verksamhetsansvarig 0812010244
Louise Brädde

Louise Brädde

Presskontakt Områdesansvarig livräddning Livräddning och strandbevakning 0812010242
Jill af Edholm

Jill af Edholm

Presskontakt Områdesansvarig simkunnighet Simkunnighet 0812010252
Mikael Olausson

Mikael Olausson

Presskontakt Områdesansvarig Vattensäkerhet och statistik 0769411465