Gå direkt till innehåll
Foto: Tord Thuresson Svenska Livräddningssällskapet Gotland
Foto: Tord Thuresson Svenska Livräddningssällskapet Gotland

Pressmeddelande -

Inga dödsolyckor under bevakningsperioden – livräddare gör skillnad

I Sverige har vi cirka 2 700 friluftsbad. Under sommaren 2021 var totalt tjugo stränder bemannande fördelade över Göteborg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Vellinge och Gotland. 258 utbildade livräddare tjänstgjorde under sommaren. De agerade vid fler än 20 drunkningsolyckor och gjorde över 9 000 förebyggande insatser.

Livräddarnas huvuduppgift är att förebygga så att det inte blir drunkningsolyckor eller andra incidenter där folk kan skada sig, utöver detta är livräddarna en tillgång för de badade som ger service och kan göra badupplevelsen trevligare. Säger Louise Brädde, områdesansavig livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att fler ständer ska bemannas med livräddare utbildade med Svenska Livräddningssällskapets havslivräddarutbildning. Flertalet av drunkningarna som sker i Sverige under sommaren inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. För anhöriga och vänner till de som dör genom drunkning är sorgen obeskrivlig och för samhället kostar utryckning och processer kring drunkningsolyckor stora summor pengar. Sommaren 2021 (juni-augusti) omkom det 26 personer genom drunkning i samband med bad. Ingen av dödsolyckorna skedde på en bevakad strand under bevakningsperioden. 14 av drunkningsolyckorna inträffade på obevakade friluftsbad med kommunalt huvudmannaskap.

Det är vår övertygelse att de allra flesta drunkningsolyckorna går att förebygga med relativt enkla åtgärder, såväl på individnivå som på samhällsnivå. För individen handlar det mycket om att inte överskatta sin förmåga i, vid och på vatten, att årligen testa sin simkunnighet samt att inte underskatta drunkningsförloppet. På samhällsnivå kan det innebära att huvudmän för landets friluftsbad tar sitt ansvar och lever upp till legala krav att göra vattenmiljöer säkra för alla.

För ytterligare information

Louise Brädde, Områdesansvarig Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Läs rapporten i sin helhet på vår hemsida https://svenskalivraddningssal...

Ämnen

Kategorier


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Kontakter

Louise Brädde

Louise Brädde

Presskontakt SAKKUNNING LIVRÄDDNING OCH UTBILDNING 08-12010242

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma