Gå direkt till innehåll
NU LÄGGER SIG SKÄRGÅRDSISARNA

Pressmeddelande -

NU LÄGGER SIG SKÄRGÅRDSISARNA

Kylan gör att isarna i Mellansveriges skärgårdar börjar lägga sig. Det skapar möjligheter till fina uteaktiviteter i form av skridskoåkning, fiske, promenader och annat. Vistelse på skärgårdsisar kräver dock extra försiktighet och uppmärksamhet.

Isläggningen i skärgårdarna har ett utdraget förlopp. Isen lägger sig vid olika tidpunkter i skärgårdens olika vikar och fjärdar. Det kan vara variationer i vattendjup, strömmar, inverkan av vindar och annat som gör att isens bärighet kan variera mycket från ställe till ställe. De inre, redan islagda fjärdarna, har nu dessutom lite snö på sig som gör det svårt att ”läsa isen” och uppfatta gränser mellan bärig och svag is.

Några saker att tänka på när det gäller skärgårdsis:

  • Salt is är alltid svagare än sjöis. Det behövs extra marginaler på saltis.
  • Snön gör det svårare att bedöma isens kvalité och bärighet. Den skymmer isgränser mot senare lagd och därför tunnare is. Det är särskilt svårt på skärgårdsis där variationerna är stora.
  • Väderomslag medför vattenståndsförändringar som skapar strömmar som försvagar isen i sund och över grund och andra strömställen

Allmänt brukar man rekommendera en istjocklek på 10 cm men för skärgårdsis kan det behövas större marginaler på grund av de stora variationerna i bärighet. Det krävs extra stor uppmärksamhet på försvagningar, till exempel vid senare lagda områden, vindbrunnar där vinden stört isläggningen, smala sund, runt uddar och över grund.

Vi uppmanar därför till särskild uppmärksamhet när nu isen lägger sig i våra skärgårdar.

Vid all vistelse på is gäller ledorden: KUNSKAP, UTRUSTNING och SÄLLSKAP

KUNSKAP – Lär dig om isar och isars svaga områden. Vad gäller för just din skärgård. Var finns de luriga strömställena? I vilken ordning lägger sig isen?

UTRUSTNING – Ispik eller motsvarande för att prova isens bärighet, isdubbar lätt åtkomliga, även med vantar på, livlina för egen och andras räddning samt någon form av flythjälp som kan vara flytväst, flytoverall eller en ryggsäck med vattentätt packat ombyte. Ryggsäcken ska ha midje- och grenremmar så att den inte flyter upp över huvudet om isen skulle brista.

SÄLLSKAP – Erfarenheten visar att det är mycket svårt att ta sig upp ur en isvak utan hjälp. Därför ska du inte vistas ensam på isen. Helst bör man vara en grupp av minst tre personer som färdas med avstånd emellan så att inte alla går igenom isen samtidigt.

Läs mer på www.issäkerhet.se

Ytterligare information finns på www.issäkerhet.se eller kontakta:

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-594 15 96

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet, 0769-41 14 65, mikael.olausson@sls.a.se

Ämnen

Kategorier


Issäkerhetsrådet vill verka för tryggare vistelser på isar genom information som syftar till ökad iskunskap hos allmänheten. Genom att nyttja de medverkande organisationernas kunskap, resurser och kanaler når vi ut till fler. Därmed ökar vi kunskapen om is och dess möjligheter, samt hur man hanterar risker och olyckor på isen.

Issäkerhetsrdet finansieras av Svenskt Friluftsliv och bestr av fljande organisationer:

Svenska Livräddningssllskapet, Sveriges Snskotergares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrmjandet, Svenska Sjörddningssllskapet (SSRS), Skridskontet, Sportfiskarna, rnskldsviks kommun och Stockholm Stad.

Tillsammans driver vi informationssajten issäkerhet.se

Kontakter

Mikael Olausson

Mikael Olausson

Presskontakt Områdesansvarig Vattensäkerhet och statistik 0769411465

Relaterat innehåll

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma