Gå direkt till innehåll
Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor juni 2021

Pressmeddelande -

Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor juni 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 23 personer förolyckades under juni 2021, jämfört med 26 personer 2020. Totalt har 49 personer omkommit vid drunkningsolyckor 2021, samma period 2020 omkom 40 personer.

2021 juni 2020
11 bad 16
3 fritidsbåt 4
0 fiske 1
9 övriga 5
23 totalt 26

Antalet omkomna vid drunkningsolyckor för juni 2021 är det näst högsta (23 personer) för hela 2000-talet, 2020 redovisar det högsta antalet (26 personer). Tre av dödsolyckorna drabbar barn under tio år, sex personer är mellan 20-30 år och åtta personer är äldre än 50 år (50-85 år). Två dödsolyckor inträffar i samband med framförandet av vattenskoter. Vid båda händelserna pekar preliminära uppgifter på att personerna saknade flytväst. Sju av badolyckorna inträffar på ett friluftsbad och vid sex av händelserna framgår det initialt, att personerna försvunnit i samband med en ”simtur”. Resultat från studien; ”Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period”, visar dessutom att för varje omkommen genom drunkning, inträffar en drunkning där personen överlever, med eller utan skador.

Fyra fokusområden

Svenska Livräddningssällskapet menar att de flesta drunkningsolyckorna är möjlig att förebygga. De två senaste åren slår an en oroväckande utveckling för inledningen på sommaren, en utveckling som vi gemensamt behöver motverka. Lång erfarenhet av folkbildning och propagerande för ökad säkerhet i, på och vid vatten tillsammans med såväl gammal som ny kunskap pekar på att effekterna av att relativt små åtgärder kan rädda liv. En närmare genomgång av händelserna under juni 2021 pekar ut fyra fokusområden där det finns stor potential att påverka vattensäkerheten i en väsentligt mer positiv riktning:

Barndrunkningar

 • Inga barn ska behöva hamna eller befinna sig i en situation som medför livsfara. När vatten och verksamheter/aktiviteter där barn förekommer sammanfaller behöver särskilda åtgärder vidtas. De tre drunkningshändelserna som inträffar i juni där barn är inblandade är förmodligen samtliga ett resultat av bristfälliga rutiner, underskattande av drunkningsförloppets hastighet och frånvaro av vuxen tillsyn. För att motverka drunkningsolyckor där barn är drabbade krävs särskilda åtgärder som fokuserar på: utökade riskanalyser av verksamheten/aktiviteten, inrättande av barriärer som skyddar barnet från tillgång till vattnet, vid badaktiviteter ska alltid, barn under 12 år och ej simkunniga, övervakas inom en armlängds avstånd.

Simkunnighetsskuld

 • Redan inledningsvis av pandemi flaggade Svenska Livräddningssällskapet med flera för att stängda badanläggningar skulle kunna bli förödande för simkunnigheten på samhällsnivå. Under våren 2021 genomfördes informationsinsatser till landets huvudmän, med varsel om oro för lägre simkunnighet och förslag på åtgärder för allmänheten att vidta extra försiktighet. Även om talen är små kan sex drunkningsolyckor, initialt, och att sex personer i åldern 20-30 år förolyckas, hänvisas till att personerna genomfört någon typ av simaktivitet, där individen sannolikt överskattat sin förmåga och simmat på vatten där de inte bottnar.

Förarbevis och lag om att bära flytväst vid framförande av vattenskoter

 • Denna fråga har varit och är tyvärr allt jämt en högaktuell fråga. Hade regeringen varit mer lyhörda för landets båt- och vattensäkerhetsorganisationers expertkunskaper och tillmötesgått remissinstansernas förslag, hade med stor sannolikhet två dödsfall kunnat förhindrats. Nu har lagens ikraftträdande skjutits fram till 2022 och helt förbisett kravet på att lagstifta om att bära flytväst, såväl chaufför som passagerare, vid framförandet av vattenskoter (eller allra helst för samtliga farkoster till sjöss).

Riskanalys av landets friluftsbad

Sju av dödsolyckorna för juni inträffar på ett friluftsbad, där det finns en fastighetsägare och en ansvarig huvudman för drift och underhåll. För att främja ett tryggare badbesök och förebygga att olyckor inträffar samt önskade åtgärder för att avhjälpa när olyckan är framme behöver informationen på landets friluftsbad generellt förstärkas. För att få kunskap om vilken typ av information allmänheten behöver, krävs kännedom och kunskap om lokala förutsättningar samt hur man möter utmaningarna. En kartläggning av befintliga faror och en riskvärdering för att eliminera faror eller reducera risker är helt nödvändigt för att över huvud taget kunna fullfölja sitt ansvar. Vilka åtgärder som därefter ska inrättas saknas det inte kunskap om. Tre nivåer som delvis är lagstadgade och högst relevanta är: förstärkt information om främjande, förebyggande och avhjälpande karaktär, livräddningsutrustning i skälig omfattning samt bemanna friluftsbaden med livräddare eller badvärdar med kunskap och förmåga att stötta allmänheten med tips och råd samt utgöra räddningstjänstens förlängda arm och utföra livräddande första hjälpen insatser såväl i vattnet som på land. Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvision där ingen ska drunkna och en mission att alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet. Det är inte rimligt att inledningen på sommaren ska behöva redovisa så höga tal för omkomna vid drunkning. Drunkning är en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning som det med relativt enkla åtgärder går att förhindra. Nedan listar vi några av våra rekommendationer som sannolikt skulle kunna motverkat många av dödsolyckorna.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar följande i samband med vattenaktiviteter

 • Simma och bada tillsammans med simkunniga.
 • Simträna och motionera där du bottnar.
 • Testa din simkunnighet, först inne sedan ute! Är du en ”Simborgare”?
 • Barn under sex år och ej simkunniga barn och vuxna, behöver ständig övervakning och ska alltid finnas på en armlängds avstånd.
 • Var försiktig med flytleksaker, dem kan snabbt driva ut på djupare vatten.
 • Låt inte syskon och/eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen
 • Om ni vill koppla av med en bok eller korsord, läsplatta eller sociala medier, gör upp ett schema om vem som har koll på barnen. Ta inte förgivet att ”den andre har koll”!

Generella rekommendationer i samband med vattenaktiviteter och vid drunkningsolycka:

 • Parkera bilen på avsedda parkeringsplatser och blockera aldrig en räddningsväg.
 • Sök upp informationsskyltar som beskriver lokala förutsättningar.
 • Se till att du vet var det finns livräddningsutrustning.
 • Ropa på hjälp och larma 112 vid drunkning.
 • Använd alltid en förlängd arm vid drunkning, gärna en livboj.
 • Se till att säkra den nödställda vid ytan, men bara om du är simkunnig och trygg i vattnet.
 • Ta upp den nödställde på land och påbörja omhändertagande.
 • Lär dig grundläggande första hjälpen vid drunkning.
 • Lär dig hjärt- och lungräddning.
 • Glöm inte att vi har ett läge med en global pandemi, följ alltid Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för badplatser och folksamlingar. Svenska Livräddningssällskapet deltar aktivt i arbetet med råd och rekommendationer för landets friluftsbad. https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/strand-och-poolvett-under-coronapandemin

¹. Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period A. Claesson a,*, A. Krig b, M. Jonsson a, M. Ringh a, L. Svensson a, S. Forsberg a, A. Nord a, P. Nordberg a, M. Olausson c, A. Jacobsson c, L. Nilsson d, J. Hollenberg aKortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under juni 2021

5/6 Privat pool, bad, barn under tio år
Jämshög, Olofströms kommun, K-län
Ett barn drunknade i en pool i Olofströms kommun under lördagen. Barnet var svårt skadat och fördes med ambulans till sjukhus, men barnets liv gick inte att rädda. Barnet var under tio år gammalt. Barnet fördes till sjukhus och under lördag kväll meddelade polisen att barnet avlidit. Under sen lördagskväll meddelade polisen att det handlade om ett barn som avlidit i olyckan. Anhöriga är underrättade.

5/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Hällabrottet, Kumla, T-län
Den man som larmades försvunnen i lördags i en sjö i närheten av Hällabrottet strax söder om Kumla, har påträffats omkommen av sjöpolisen. Larmet kom in till räddningstjänsten sent på lördagseftermiddagen då personer på stranden larmat att han inte kommit tillbaka efter en simtur. Mannen, som är i 30-årsåldern, är hemmahörande i ett land i Europa. Han återfanns på mycket djupt vatten och polisen har underrättat mannens anhöriga om det inträffade.

7/6 Sjö, bad, kvinna, 75-årsåldern
Vara, O-län
En kvinna i 75-årsåldern omkom i en drunkningsolycka i en sjö utanför Vara i Västergötland. Det har skett i anslutning till en badplats. Enligt polisen finns ingen misstanke om brott i samband med händelsen.

7/6 Hav, bad, kvinna, 80-årsåldern
Furusundsfjärden, Norrtälje, AB-län
SOS Alarm larmades om ett drunkningstillbud i Furusundsfjärden. Räddningstjänst, sjöräddningen liksom en ambulanshelikopter landade vid olycksplatsen. Den nödställde plockades upp ur vattnet av en privatperson. Hjärt- och lungräddning påbörjades men polisen meddelar senare att personen omkommit. Vi misstänker inget brott i samband med dödsfallet.

9/6 Sjö, Övrigt, flicka, 1,5 år
Sjön Marmen, Lucksta, Sundsvall, Y-län
Det lilla barnet var försvunnet och det befarades att det kunde ha hamnat i vattnet i den närliggande Marmen. Barnet hittades alldeles vid vattenbrynet och hjärt-/lungräddning påbörjades omedelbart.  Barnet, bara ett och ett halvt år gammalt fördes sedan till sjukhus, men livet gick inte att rädda.
Anhöriga är underrättade. Polis misstänker inget brott.

10/6 Sjö, övrigt, man
Alviksstrand, Stockholm, AB-län
Polis larmades till Alvik, Bromma om att en person setts ute i vattnet och ropat på hjälp. Polis och räddningsdykare åkte till platsen, dykarna hittade mannen men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga har underrättats.

10/6 Hav, bad,
Svinningeudd, Österåker, AB-län
En person påträffats omkommen genom drunkning. Räddningstjänst larmades av några vänner som larmade efter att en person gett sig ut på en simtur. Personen hittades senare under ytan och fördes till sjukhus, där personen senare avled. Polisen misstänker inget brott i samband med händelserna.

10/6 Hav, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Jörlanda, Stenungssund, O-län
En upp och nervänd båt hittades på torsdagskvällen i Jörlanda utanför Stenungssund. Oroliga anhöriga till en man i 70-årsåldern larmade 112, då båten låg upp och ner i vattnet, räddningstjänst påträffade mannen död i vattnet. Preliminära uppgifter tyder på att flytväst saknades.

12/6 Sjö, övrigt, man
Söder Mälarstrand, Stockholm, AB-län
En man som hittades i vattnet vid Söder Mälarstrand i Stockholm när polisen letade efter en misstänkt tjuv har avlidit. Han upptäcktes när polisen sökte igenom båtar längs kajen vid lunchtid på lördagen. Räddningstjänsten kunde plocka upp mannen ur vattnet och han fördes till sjukhus. Senare under dagen meddelade polisen att mannen avlidit.

12/6 Hav, bad, man, 85-årsåldern
Friluftsbad, Köpingsvik, Klinta camping, Borgholms kommun, H-län
Polis, räddningstjänst och ambulans larmas till Köpingsvik och Klinta Campings badplats med anledning av ett drunkningslarm. En person är berörd. Personen är avförd med ambulans till sjukhus. Personen som fördes till sjukhus har avlidit. Det rör sig om en man i 85-årsåldern. Anhöriga är underrättade.

13/6 Sjö, övrigt, man
Översjön, Järvafältet, Stockholm, AB-län
På söndagseftermiddagen larmar en privatperson polisen sedan denne funnit en död kropp i vattnet i Översjön på Järvafältet. Polisen misstänker i nuläget inget brott.

13/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Storvadsbadet, Uppsala, C-län
En man i 30-årsåldern som anmäldes försvunnen i samband med en badutflykt vid Storvadsbadet i Gamla Uppsala, efter att ha setts simma ut i sjön. Räddningstjänsten påträffade mannen livlös i vattnet varpå han fördes till Akademiska sjukhuset. Under natten till tisdagen meddelade polisen att mannen var avliden och att anhöriga hade underrättats. Det finns ingen misstanke om brott.

13/6 Sjö, bad, man,
Svanstein, Övertorneå, BD-län
Under förmiddagen inkom ett larm om en person som ska ha drunknat i en sjö några mil norr om Övertorneå. Polisen meddelade under eftermiddagen att en äldre man har hittats avliden i vattnet och att man inte misstänker något brott.

15/6 Älv, övrigt, pojke, 5 år
Hagfors, S-län
Pojken försvann från ett HVB-hem i Hagfors på tisdagsmorgonen och sågs vid liv senast strax före klockan sju i morse. En stor sökinsats från polisen och räddningstjänsten inleddes och snabbt fokuserades sökandet till Uvån vid Älvstrandens bildningscentrum. Polisen meddelar att pojken under sökarbetet påträffats i vattnet avliden. Anhöriga har underrättats.

17/6 Hav, fritidsbåt (vattenskoter), man, 22 år
Tylösand, Halmstad, N-län
Det var torsdagen 17 juni som räddningstjänsten larmades till badstranden efter larm om att en person saknades från en vattenskoter. Ett sökpådrag drog i gång. 400 meter ut hittades mannen livlös på botten. Hjärt- och lungräddning påbörjades innan han fördes till sjukhuset i Halmstad och därefter sjukhuset i Lund. På tisdagen bekräftar polisen att den 22-årige mannen har avlidit till följd av drunkning. Ärendet utreds som ett dödsfall utan misstanke om brott. Anhöriga till den avlidne mannen har underrättats.

18/6 Sjö, bad, man, 25-årsåldern
Åsasjön, Norrahammar, Jönköpings kommun, F-län
SOS-larm inkom till polisen om en befarad drunkning vid Åsabadet i Norrahammar, Jönköping. En man ska ha försvunnit i vattnet. Då mannen ej syntes till påbörjades en räddningsinsats med enheter från räddningstjänsten, dykare samt drönare. Polispatruller på plats har assisterat räddningstjänsten. Mannen har anträffats i vattnet och har förts med ambulans till sjukhus samtidigt som återupplivningsförsök påbörjades. Mannen, i 25-årsåldern, har konstaterats avliden på sjukhus. Olyckan och dödsfallet kommer att utredas av polisen, det finns ingen misstanke om brott.

19/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Vårdsätraviken, Uppsala, C-län
Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till Vårdsätraviken i Uppsala med anledning av att en man i 30-årsåldern hade försvunnit i vattnet. Efter cirka en timme hittades mannen av dykare. Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han förklarades avliden under eftermiddagen.

20/6 Sjö, bad, man, 20 år
Friluftsbad, Lekebergs kommun, T-län
20-åring hittad omkommen genom drunkning vid friluftsbad i Lekeberg. Enligt vittnen på platsen sågs personen simma ut i sjön. Den stora räddningsinsatsen försvåras av det hårda åskvädret. Dykare från Västerås kallades in och påträffade personen avliden. Anhöriga är underrättade.

20/6 Sjö, fritidsbåt, man
Stavsjö, Nyköpingskommun, D-län
Försvunnen man hittad död i Stavsjö. Den person som befarades ha drunknat i Stavsjön utanför Nyköping under söndagseftermiddagen hittades igår avliden. Det var vid 16.30-tiden på söndagen som ett stort räddningspådrag drog igång för att söka efter den försvunna personen. Polisen i Nyköping tog sedan kontakt med sjöpolisen i Stockholm, som anlände under tisdagen. På eftermiddagen hittade man en kropp i sjön. Anhöriga är underrättade och polisen har ingen misstanke om brott.

23/6 Sjö, fritidsbåt (vattenskoter), man
Stora Vällan, Falun, W-län
En person befaras ha drunknat i samband med en vattenskoterolycka i Falun på onsdagseftermiddagen. Trots flera timmars sökande av räddningstjänstens dykare har personen inte hittats. Strax före halv tio på kvällen avbröts arbetet.

26/6 Sjö, övrigt, man, 60-årsåldern
Marks kommun, O-län
Två personer fördes till sjukhus efter en drunkningsolycka i Marks kommun under lördagen. En man i 60-årsåldern har avlidit av sina skador. Anhöriga är underrättade enligt polisen. Räddningstjänsten larmades till en sjö då två personer ska ha befunnit sig i nödläge. Även en helikopter skickades ut. Polisen har skrivit en anmälan om dödsfall utan misstanke om brott och skadeläget för den andra personen som fördes till sjukhus är fortfarande oklart.

26/6 Å, övrigt, man, 60-årsåldern
Söderhamnsån, Söderhamn, X-län
En man i 60-årsåldern har hittats drunknad i Söderhamnsån, uppger polisen. Larmet kom strax före midnatt på midsommarafton efter att en person sett en kropp i vattnet. Polis, räddningstjänst och ambulans skickades till ån, som flyter genom i centrala Söderhamn. Polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.

27/6 Älv, övrigt, man, 50-årsåldern
Norsälven, Karlstad, S-län
En man i 50-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Norsälven i Karlstads kommun. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen strax efter klockan 15 på söndagen. Vad som skett är inte känt, men polisen misstänker inget brott.

För ytterligare information kontakta:
Göran Bertilsson, ordförande säkerhetsrådet 070-212 85 24 sakerhetsradet@sls.a.se
Louise Brädde, områdesansvarig livräddning 08-120 102 42


* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands -exklusive suicid.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Presskontakt

Louise Brädde

Louise Brädde

Presskontakt Områdesansvarig livräddning Livräddning och strandbevakning 0812010242

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma