Gå direkt till innehåll
Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor oktober 2021

Pressmeddelande -

Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor oktober 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 4 personer omkommit under oktober i år jämfört med 0 personer under oktober 2020. Totalt har 91 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor jämfört med 74 personer under samma period förra året.

2021 oktober 2020
2 fritidsbåt 0
0 bad 0
2 övriga 0
4 totalt 0Oktober månad 2021 sticker inte ut nämnvärt beträffande antalet omkomna vid drunkningsolyckor vid en tillbakablick de senaste 20 åren, där medeltalet är fem omkomna för oktober. Slarvigt kan det till och med framstå som en alldeles ordinär månad i sammanhanget. Och kanske är det där någonstans, i den tanken vi behöver stanna kvar en stund, och rannsaka om det verkligen är i sin ordning att resonera om det ”ordinära” i att fyra personer mister livet vid olyckor som i stor utsträckning är möjliga att förhindra och det med, i sammanhanget, relativt enkla åtgärder. Sammantaget finns det en tydlig bild av vilka som drabbas av drunkning samt omständigheter som påverkar individen negativt. Dessa faktorer kan sammanfattas enligt följande:

  • Män är överrepresenterade, cirka 80 procent av de omkomna genom drunkning är män.
  • Barn och särskilt de allra minsta och de som inte kan simma, är en sårbar målgrupp. Här behöver skolan ta ett större ansvar för att lära ALLA barn att simma och vårdnadshavare behöver bättre förstå vikten av att hålla sig nära barnen vid vistelse i, på eller vid vatten.
  • Personer över 70 år är i sig en grupp i samhället som sticker ut i statistiken, och därmed är en viktig målgrupp att bemöta och informera om preventiva åtgärder.
  • När alkohol och droger är inblandade ökar risken för drunkning generellt och så pass många som cirka 40 procent av de omkomna vid drunkning har spår av alkohol och/eller droger som kan vara en bidragande orsak till dödsfallet.
  • Generellt sämre hälsa och högt BMI. Att vara simkunnig innebär att du dels ska behärska simtekniken som ger dig förutsättning att ta dig fram på ett tryggt och säkert sätt i vattnet, dels är det förknippat meden förmåga. Det vill säga, du ska orka simma 200 meter i öppet vatten, ofta kallt. En allmänt försämrad folkhälsa kan påverka simkunnigheten negativt.


För att möta utmaningarna förknippade med påståendena ovan finns det många olika aktiviteter och insatser som behöver vidtas. Mycket finns redan på plats men uppenbarligen behöver fler göra mer. Det första som alla kan göra är att ställa sig frågan hur den närmaste omgivning ser ut: Vilka olika miljöer vistas jag i där det finns vatten? Vad finns det för skydd och utrustning som förhindrar olyckor och som kan bidra till att underlätta en räddning? Hur skulle jag agera om det inträffar en drunkning och jag är först på plats? Vem gör vad och vart ska jag larma?

Svenska Livräddningssällskapet arbetar allt sedan organisationen bildades 1898 med att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i, vid och på vatten. Alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet och nollvisionen, att ingen ska behöva drunkna, vägleder arbetet för säkrare vattenmiljöer i hela Sverige. Kunskap räddar liv.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under oktober 2021

1/10 Hav, fritidsbåt, man, 75-årsåldern
Småbåtshamn, Kovikshamn, Kungälv, O-län

Polis, räddningstjänst och ambulans skickas till Kovikshamn efter larm om drunkningsolycka, där en man fallit i vattnet från en båt. Mannen är avliden, och anhöriga är underrättade. Det finns ingen misstanke om brott i samband med olyckan.

9/10 sjö, fritidsbåt, fiske, man, 50-årsåldern

Sjön Anten, Ålanda, Alingsås, O-län

En man i 50-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i sjön Anten utanför Alingsås. Tre män från Polen var ute på sjön och fiskade när olyckan inträffade. Mannen som föll i vattnet var ensam i sin båt. Polisen misstänker att mannen var påverkad av alkohol, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att olyckan inträffade. Hur mannen hamnade i vattnet är oklart, men han var livlös när han anträffades. Mannen som omkom i olyckan bor inte i området. Polisen misstänker inget brott.

12/10 hav, övrigt, man, 60-årsåldern
Motala Ström, Hamn, Norrköping, E-län

Strax före klockan 13 på tisdagen fick polisen larm om att personal på ett fartyg i Norrköpings hamn hade upptäckt en kropp i vattnet. Kroppen har tagits upp ur vattnet och platsen har spärrats av på båda sidor av hamnen i väntan på tekniker. Det är i nuläget oklart vad som har hänt. Mannen tros vara hemmahörande i Norrköping och var i 60-årsåldern.

25/10 Sjö, övrigt, man 80-årsåldern
Motala, E-län
Under natten till måndagen har polisen letat efter en försvunnen person. Det är en man i 80-årsåldern som försvann från sitt hem i Motala tidigt på söndagsmorgonen. På måndagsmorgonen var mannen fortfarande försvunnen men hittade senare drunknad. Anhöriga är underrättade.

KOMPLETTERING FÖR SEPTEMBER
25/9 Hav, fritidsbåt (vattenskoter), man, 40-årsåldern.

OBS! Kroppen återfunnen 6 oktober
Borgholm, H-län

En man i 40-årsåldern föll av sin vattenskoter i vattnet utanför Borgholm på lördagen. Trots en stor sökinsats med båtar, helikopter och dykare kunde inte mannen hittas. Händelsen inträffade vid 15-tiden på lördagen då en person på en brygga såg mannen falla av vattenskotern 200 meter ut i vattnet. En räddningsinsats kunde starta snabbt men sökandet blev fruktlöst. Anhöriga är underrättade. Ärendet har överlämnats till polisen. Kroppen påträffades den 6 oktober varför dödsfallet inte registrerats under septembers preliminära månadsrapport.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens
statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands -exklusive suicid.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Presskontakt

Mikael Olausson

Mikael Olausson

Presskontakt Områdesansvarig Vattensäkerhet och statistik 0769411465

Relaterat material

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma