Gå direkt till innehåll
Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under juli 2021

Pressmeddelande -

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under juli 2021

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 26 personer mist livet under juli i år jämfört med 11 personer under juli 2020. Totalt har 75 personer omkommit t.o.m. sista juli 2021 jämfört med 54 personer motsvarande period 2020.

2021 juli 2020
14 bad 5
3 fritidsbåt 6
9 övrigt 0
26 totalt 11Vad är det som händer?

Antalet personer som omkommer vid drunkningsolyckor i juli månad 2021 sticker inte nämnvärt ut från snittet för 2000-talet som notera 24 personer i medeltal. Det är dock 15 fler personer som omkommer 2021 än 2020. 12 av händelserna inträffar i en insjö, sex i hav och två vardera i älv, å och bassäng/pool. En vardera inträffar i en damm och bassäng. Majoriteten av de omkomna är män 18 personer, fem är kvinnor och två är pojkar endast fem och ett år unga. Noterbart är att 13 av händelserna inträffar i samband med bad på ett kommunalt friluftsbad, oftast vid sjö eller hav. Tre dödliga drunkningsolyckor inträffar i samband med fritidsbåt och nio vid övriga aktiviteter.

Varför inträffar olyckorna?

De flesta drunkningsolyckorna går sannolikt att förhindra. Varje person som omkommer är en stor sorg och tragedi för nära och kära, samt ett misslyckande för samhället. Att konstatera att i medeltal 24 personer omkommer genom ofta förebyggbara drunkningsolyckor i juli månad, i Sverige, under 2000-talet, är inget annat än ett underkännande. Sverige kan bättre! Bara under juli månad omkommer åtta personer på ett friluftsbad, fem tillfällen vid ett sjöbad, två vid havsbad och vid ett tillfälle vid en anlagd damm.

Drunkningsolyckor i samband med bad hade i princip aldrig behövt sluta med dödlig utgång om den badande befunnit sig på grundare vatten, badat tillsammans med någon annan vuxen simkunnig person samt haft förmåga att få i väg ett tidigt larm till 112, livrädda i vatten och utföra hjärt- och lungräddning (HLR) vid drunkning. Å ena sidan, har den enskilde ett stort ansvar att inte försätta sig själv och andra i livsfara, å andra sidan har huvudmän, fastighetsägare och driftsansvariga ett större ansvar att informera och vidta långt gående åtgärder för att förebygga drunkningsolyckan. Friluftsbad är platser där det ofta finns en tydlig juridisk koppling till en huvudman/ägare, där Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO2003:778) reglerar ansvaret mellan den enskilde och samhället. Vi står inte svarslösa, det finns en rad interventioner som kan vidtas för att minimera antalet drunkningsolyckor. Vid vilken annan anordnad fritidsanläggning i Sverige är det ok med att åtta personer mister livet under en månad?

Hur kan landets kommuner och regioner komma till rätta med situationen?

I allt elände som förspillda liv medför finns det trots allt ljus i mörkret. Drunkning är en komplex händelse med i sammanhanget enkla och relativt kostnadseffektiva förebyggande åtgärder, där det generellt finns stor potential till förbättring. Svenska Livräddningssällskapet föreslår och rekommenderar att åtminstone följande åtgärder genomförs av kommuner och regioner.

  1. Som ägare och/ eller driftsansvarig för ett friluftsbad behöver man ta reda på vilka lokala förutsättningar som råder på friluftsbadet. För att får kännedom om dessa faror behöver man genomföra en kartläggning som följs upp av en värdering av dem samma. En s.k. riskanalys.
  2. Som en minsta åtgärd för att eliminera faror eller reducera risker finns det minst tre rimliga interventionsnivåer:

a Se till att informera bad-besökaren om vilka lokala specifika förutsättningar som är aktuella. Uppmana med råd och rekommendationer om vilka badvett som gäller samt vilka åtgärder som behöver vidtas när olyckan är ett faktum. Kedjan som räddar liv vid drunkning.

b Se till att det finns adekvat livräddningsutrustning i skälig omfattning. Detta avser livbojar, hakar och räddningsstege men också hjärtstartare är motiverat på många av landets friluftsbad.

c Vid vissa specifika sammanträffande förutsättningar, t.ex. många besökare, befarat låg vattenvana och simkunnighet hos besökarna, strömt, vågigt och kraftigt varierande bottenförändringarm, är det motiverat att bemanna friluftsbadet med utbildade livräddare och/ eller badvärdar.

Citat Mikael Olausson, Områdesansvarig säkerhet Svenska Livräddningssällskapet:

”Det är inte rimligt att vi i Sverige år efter år konstaterar att människor omkommer genom drunkning, medan krafttag från samhället uteblir. FN:s resolution A/RES/75/273 antagen av generalförsamlingen den 21 april 2021, pekar på några reella åtgärder som stater starkt rekommenderas att vidta för att komma till rätta med den kraftigt underskattade folkhälsoutmaningen som drunkning innebär.”

”De flesta drunkningarna går att förebygga och ofta med enkla och i sammanhanget kostnadseffektiva åtgärder. Nu behöver Sveriges riksdag och regering kraftsamla för att ge förutsättningar att etablera ett Nationellt Centrum för Drunkningsprevention. Där attraheras aktuell och relevant data och genom strukturerade processer med långsiktighet och kontinuitet, skapas ny kunskap som kan tillgängliggöras samhällets samtliga aktörer, med syfte att främja, förebygga och avhjälpa drunkning, som tillsammans kan sänka drunkningstalen”. Säger Mikael Olausson

Söndagen den 25 juli genomfördes i år den första internationella ”World Drowning Prevention Day”. I och med dagen samlades världens samtliga aktörer som verkar för ökad säkerhet i, på och vid vatten, kring budskapet; ”Anyone can Drown, No One Should”. Svenska Livräddningssällskapet har allt sedan 2011 styrt sin verksamhet efter, Nollvisionen att ingen ska behöva drunkna och missionen att alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet. Det är nu högtid att detta arbete får fotfäste i samtliga insatser och verksamheter kopplade till samhällets främjande och förebyggande vattensäkerhetsfrågor och att Sverige får en nationell strategi för drunkningsprevention och att Centrum för Drunkningsprevention bildas.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under juli 2021

1/7 Sjö, övrigt, man, 70-årsåldern

Strängnäs, D-län

Larm från SOS att räddningstjänst och ambulans är på väg till en befarad drunkning. En räddningsinsats påbörjas med dykare. En person är anträffad i vattnet av dykare. Ambulanspersonal påbörjar hjärt-och lungräddning men personens liv går inte att rädda. Personen som har omkommit är en man i 70-årsåldern. Polisen misstänker inget brott. Mannens anhöriga är underrättade.

1/7 Å, övrigt

Svartån Västerås, U-län

Tidigt på torsdagseftermiddagen hittades en avliden person i Svartån i centrala Västerås. Enligt polisen har personen legat i vattnet en tid. Larmet kom strax efter klockan ett. Allmänhet hade då sett en person ligga i vattnet och ringde 112. Såväl räddningstjänst som polis och ambulans larmades ut till platsen. På plats konstaterades att personen är avliden. I nuläget misstänks inget brott bakom dödsfallet. Polisen arbetar nu med att identifiera personen.

3/7 Sjö, bad, kvinna, 30-årsåldern

Friluftsbad, Hässleholm, M-län

En kvinna i 30-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i samband med en simtur i Hässleholm på lördagen. Larm kom in till räddningstjänst och polis efter att badgäster dragit upp kvinnan, som då var medvetslös, ur vattnet. Hon fördes till sjukhus med ambulans men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga har underrättats.

3/7 man, 80-årsåldern

Friluftsbad, Fliseryd, Mönsterås, H-län

En man i 80-årsåldern påträffades flytandes i vattnet av badgäster. Mannen drogs upp på stranden och hjärt- och lungräddning på börjades. Ambulans tillkallades och hjärt- och lungräddningen fortgick under ambulansfärden. Mannens liv gick inte att rädda och han avled på sjukhus. Anhöriga är underrättade.

3/7 Sjö, övrigt, man, 40-årsåldern

Friluftsbad, Lillsjöbadet, Kungsängen, Upplands-Bro, AB-län

En man i 40-årsåldern dog efter en drunkningsolycka i Kungsängen natten till söndagen. Händelsen bevittnades av personer på plats som omhändertogs vid Lillsjön. Anhöriga är underrättade.

5/7 Hav, bad, man

Vätö, Norrtälje, AB-län

Klockan 11.53 inkom uppgifter om ett misstänkt drunkningstillbud på Vätö. Polis beordrades till platsen ihop med räddningstjänst och ambulans. På plats påbörjades livräddande åtgärder på den aktuella mannen men hans liv gick inte att rädda. Det framkom att han gått ned får att bada och sedan hittats livlös. Det finns ingen brottsmisstanke i samband med händelsen. Anhöriga är underrättade.

5/7 Hav, övrigt, man, 20-årsåldern

Kullaberg, Helsingborg, M-län

En person hittades i vattnet utanför Kullens fyr på måndagsmorgonen. Räddningstjänsten tillkallades till platsen och kunde med hjälp av båt transportera personen till inväntande sjukvårdspersonal i Mölle hamn. Under söndagseftermiddagen gick en man i 20-årsåldern hemifrån för att vandra på Kullaberg. När han senare under kvällen inte kom hem kontaktade anhöriga polisen. På måndagsmorgonen pågick en stor sökinsats av flera polispatruller och polishelikopter. Senare spärrades ett område av och nu kan polisen bekräfta att den försvunna mannen är funnen avliden. Det finns i nuläget inga misstankar om brott utan polisen bedömer det som ett olycksfall. Den avlidna 20-åringens anhöriga är underrättade.

7/7 Älv, övrigt, pojke, 8 år

Letälven, Degerfors, S-län

Ett barn hamnade av oklar anledning i älven som rinner genom centrala delar av Degerfors. Stor räddningsinsats påbörjades. Pojken påträffades av dykare cirka två timmar efter det att larmet inkommit. Pojkens liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.

7/7 Sjö/å, övrigt, man, 60-årsåldern

Hamnbron, Örebro, T-län

SOS Alarm fick in drunkningslarmet på onsdag kväll. Polisen bekräftade senare att det handlar om en man i 60-årsåldern. Hans liv gick inte att rädda. Mannen avled och hans familj är underrättad. Det är okänt varför eller hur mannen hamnade i vattnet.

8/7 Sjö, bad, man, 50-årsåldern

Nedre Hillen, Smedjebacken, W-län

En man i 50-årsåldern har omkommit genom drunkning i samband med bad i sjön Nedre Hillen i Smedjebackens kommun. Mannen fördes till sjukhus men avled senare.

Polis, räddningstjänst, flera ambulanser och en ambulanshelikopter ryckte ut efter att larm om drunkning. Räddningstjänsten inledde eftersök i vattnet och enligt polisen så kunde man efter ett tag lokalisera mannen som då legat en längre tid i vattnet. Återupplivningsförsök genomfördes direkt på plats vilket gav bra resultat men tyvärr så avled personen senare under kvällen på sjukhus.

9/7 Älv, fritidsbåt(kajak), man

Vojmån, Volgsele, Vilhelmina, BD-län

Tre personer var ute och paddlade kajak i forsarna i Vojmån vid Volgsele när olyckan inträffade. En yngre man föll i vattnet vid Hornforsen i Vojmån som är känd för att vara brant och stenig. Efter en stor insats med helikopter, räddningstjänst och ambulans under natten så hittades först inte den försvunne mannen. Morgonen efter återfanns mannen död. Hans anhöriga är underrättade. Vattennivån i Vojmån sänktes under räddningsarbetet.

10/7 Damm, bad, kvinna, 60-årsåldern

Friluftsbad, camping, Bispgården, Ragunda, Z-län

En kvinna omkom i en drunkningsolycka i Bispgården, Ragunda kommun, på fredagskvällen. Kvinnan var i 60-årsåldern och olyckan inträffade vid Geråbadet, ett utomhusbad vid en campingplats.

Kvinnan blev uppdragen ur vattnet av en annan person men hennes liv gick inte att rädda. Det finns ingen misstanke om brott. Anhöriga är underrättade

12/7 Hav, bad, man

Svanesund, Orust, O-län

En äldre man har avlidit efter en drunkningsolycka i Svanesund på Orust. Larmet kom vid 12.30-tiden under måndagen. Polis och räddningstjänst larmades efter att en person hittats i vattnet. Enligt polisen ska det vara en äldre man som drunknade och mannens anhöriga är underrättade.

16/7 Sjö, fritidsbåt(kajak), fiske, man, 60-årsåldern

Gautosjön, Laisvall, Arjeplog, BD-län

En man i 60-årsåldern har drunknat i Gautosjön i Arjeplogs kommun. Mannen var ute och fiskade i kajak och hamnade i vattnet, där han påträffades av andra personer. De fick upp honom på land, slog larm och påbörjade hjärt- och lungräddning. Mannen hörde hemma i södra Sverige. Anhöriga är underrättade.

16/7 Hav, bad, man, 85-årsåldern

Borrby strand, Simrishamn, M-län

En man i 85-årsåldern drunknade på fredagen vid Borrby strand i Simrishamns kommun. Mannen påträffades av privatpersoner i vattnet. Mannen fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inget brott i samband med drunkningsolyckan. Anhöriga är underrättade.

16/7 Hav, bad, kvinna, 75-årsåldern

Småbåtshamn, Färjestaden, Mörbylånga, H-län

Strax efter 15 på fredagseftermiddagen fördes en kvinna i 75-årsåldern till sjukhus med ambulans efter en drunkningsolycka vid småbåtshamnen i Färjestaden, Mörbylånga kommun.

Enligt polisen ska kvinnan ha tagit en simtur i vattnet i anslutning till hamnen och sedan råkat ut för en olycka. Vittnen har förhörts på platsen och enligt uppgifter finns det inga misstankar om brott i samband med händelsen. Enligt Region Kalmar vårdas kvinnan på hjärtintensiven.

20/7 Pool, bad, man, 26 år

Marbella, Spanien, Internationellt

Olyckan skedde under en fest i det hus 26-åringen hyrde tillsammans med några vänner. Vännerna ska ha rest dit för att fira en svensexa. Sjukvårdspersonal larmades till platsen och hittade då mannen medvetslös vid poolkanten efter att han dragits upp ur vattnet av sina vänner. Räddningsförsök genomfördes på plats under en timmes tid men mannens liv gick inte att rädda. Polis kommer nu utreda händelsen och avvaktar med att fastställa dödsorsaken tills obduktionsresultatet har kommit. UD bekräftar att mannen omkommit. Mannen var hemmahörande i Mellansverige. Anhöriga är underrättade.

22/7 Sjö, övrigt, man

Överkalix, BD-län

En man i 85-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i sjön Storsaivis i Överkalix kommun. Mannen påträffades av bekanta som slog larm till SOS på torsdagseftermiddagen. Det finns inga närmare detaljer om hur olyckan gått till men polisen misstänker inget brott.

22/7 Övrigt, man

Gällivare, BD-län

En man i 80-årsåldern avled i en drunkningsolycka under torsdagskvällen i Gällivare kommun enligt polisen. Mannen hittades i vattnet av bekanta. Ambulans och polis tillkallades till platsen. Anhöriga är underrättade.

23/7 Pool, bad, pojke, 1 år

Avesta, W-län

En pojke har förts till Akademiska Sjukhuset i Uppsala med ambulanshelikopter, efter ett drunkningstillbud vid en pool i Avesta. Pojken ska ha badat i en pool och dragits upp av allmänheten. Räddningspersonal anlände till platsen på fredagsförmiddagen och pojken fördes sedan till Akademiska sjukhuset i Uppsala i ambulanshelikopter. Där vårdas han nu för svåra skador. Senare meddelade sjukhuset att pojkens liv inte gick att rädda.

24/7 Sjö, bad, man

Björklingebadet, friluftsbad, Uppsala, C-län

Mannen räddades upp på land av besökare vid Björklingebadet på lördageftermiddagen. Han fördes med ambulans till Akademiska sjukhuset. Hjärt- och lungräddning påbörjades, men hans liv gick inte att rädda uppger chefsläkare Fredrik Sund.

24/7 Sjö, bad, kvinna, 70-årsåldern

Katrineholm, Sköldinge, Valdemarsö

Kvinna omkommen i drunkningsolycka i sjön Valdemaren väster om Flen. Enligt uppgifter till SOS ska privatpersoner ha sett en livlös person i vattnet, dragit upp denne och påbörjat livräddande åtgärder på Valdemarsön. Polis, räddningstjänst, ambulans och ambulanshelikopter åkte till platsen.

Kvinnan fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har hållit förhör med vittnen, som också är de som utförde livräddande insatser i väntan på räddningspersonal. Det finns ingen misstanke om brott. kvinnans liv gick inte att rädda. Hon avled under eftermiddagen på sjukhus. Hon var i 70-årsåldern och anhöriga är underrättade.

25/7 Hav, man, 45-årsåldern

Slätbacken, Söderköping, E-län

En man i 45-årsåldern hittades vid 15-tiden livlös i havsviken Slätbaken, nära Göta kanals mynning utanför Söderköping. Senare uppgav polisen att mannen har avlidit. Mannen livlösa kropp upptäcktes på söndagseftermiddagen ett par hundra meter ut från land av personer som passerade i båt, uppger polisen. Räddningstjänst och ambulans ryckte ut till platsen, och mannen fördes till sjukhus.

Mannens anhöriga är underrättade om dödsfallet, uppger polisen.

25/7 Sjö, bad, kvinna, 90-årsåldern

Strömsund, Z-län

En kvinna i 90-årsåldern omkom på söndagen i en drunkningsolycka i Strömsund i Jämtland, uppger polisen. Larmet kom vid elvatiden på förmiddagen och ambulans, räddningstjänst och polis kallades till platsen. Kvinnan togs upp ur vattnet, hjärt- och lungräddning inleddes och hon kördes till sjukhus i ambulans. Men under söndagseftermiddagen meddelade polisen att kvinnans liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade.

25/7 Sjö, friluftsbad, bad, man, 45-årsåldern

Eskilstuna, Kvicksund, D-län

Under lördagskvällen larmades räddningstjänsten om ett drunkningstillbud i Kvicksund utanför Eskilstuna. En man i 45-årsåldern uppges ha avlidit. Mannen ska ha hittats livlös vid en badplats i Kvicksund. Han togs ur vattnet och en person på plats påbörjade hjärt- och lungräddning. Mannen fördes senare till Nya Karolinska sjukhuset i Solna med ambulanshelikopter, men avled senare. Anhöriga är underrättade. Polisen misstänker inget brott.

29/7 Sjö, fritidsbåt, man, 65-årsåldern

Huddinge, AB-län

Ett nödsamtal till SOS-alarm om drunkningsolycka inkom under torsdag eftermiddag. En man i 65-årsåldern påträffades under torsdagen i en sjö i Huddinge. Mannen var ute med sin båt och av okänd anledning hamnat i vattnet. Allmänheten hade tagit in en person till land och påbörjat hjärt- och lungräddning. Mannens liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.


För ytterligare information kontakta:

Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands -exklusive suicid.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Presskontakt

Mikael Olausson

Mikael Olausson

Presskontakt Områdesansvarig Vattensäkerhet och statistik 0769411465

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
16869 Bromma