Skip to main content

Svenska Livräddningssällskapet utser Falu kommun till

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 06:00 CEST

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker Kommun”. Andemeningen med certifieringen är skapa ett incitament för kommunerna att komma igång och väldigt konkret inspirera till ett systematiskt vattensäkerhetsarbete. Sverige består av ca 96000 sjöar och en kuststräcka på ca 2400km, en av Europas längsta, som stäcker sig från Strömstad i väst till Haparanda i norr. Fantastiska platser för fritid och rekreation. Genom att leva upp till certifieringens sex kriterier menar vi att kommuner runt om i landet aktivt bidrar till att öka säkerheten vid vatten för landets befolkning. Tack vare ett proaktivt förhållningssätt där kommunen visar en ambition att ta frågan på allvar, bidrar de till en tryggare visstelse för människor i, på och vid vatten. Allt i strävan mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning.

Svenska Livräddningssällskapets motivering till att Falu kommun utses till ”En Vattensäker Kommun”.

Falu kommun har med all önskvärd tydlighet visat att man verkligen levererar utifrån sin högt ställda vision om att bli ”Världsbäst i vattensäkerhet”. Utifrån ett folkhälsoperspektiv har man satt fokus på frågan om ökad vattensäkerhet, och lyckats engagera stora grupper i samhället i strävan att höja medvetenhet hos Faluborna. Bland annat genom projektet ”Trygghet & Glädje i och vid vatten”.

Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet kommenterar Falu kommuns arbete.

”Falu Kommun har genom att identifiera viktiga nyckelfunktioner inom kommunens förvaltningar, lyckosamt skapat en vattensäkerhetsgrupp där trygghetsfrågor som relaterar till vatten kan processas. För att leva upp till certifieringens sex kriterier behöver man ta ett helhetsgrepp över en rad olika funktioner och verksamheter. Det har man lyckats med på ett föredömligt sätt i Falu kommun. Allt från väldigt verksamhetsnära tjänster som simskola och kompetens hos badanläggningspersonal till kommunens sjöbad och övriga vattennära stråk. En djärv vision och en tydlig övergripande säkerhetspolicy i kombination med kompetenta medarbetare har tagit arbetet hela vägen fram till en certifiering.” Säger Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet.

Tomas Jons, Fritidschef, Falu kommun om hur man ser på arbetet med certifieringen.

”Tillgången till vatten och möjligheten att kunna vistas i och vid vatten är en stor påverkansfaktor för falubornas hälsa. Att barn, unga, funktionshindrade och äldre känner en trygghet i och vid vatten skapar bättre förutsättningar för rika naturupplevelser och ett aktivt liv. I vårt folkhälsoprogram slår vi fast att Falu kommuns arbete skall fokusera på att ge goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar och aktivt verka för att ge jämlika förutsättningar för alla falubor att ha en god hälsa. I detta arbete är trygga och säkra miljöer mycket viktiga.

Falu kommun är stolta över att genom samverkan inom kommunens organisation och med föreningar och falubor lyckats i vår strävan att bli en Vattensäker kommun.” Säger Tomas Jons, Fritidschef, Falu kommun.


Ytterligare frågor kontakta

Mikael Olausson Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning Svenska Livräddningssällskapet 0769-4114665

Vattenkunskap innefattar många delar men enkelt sammanfattat handlar det om att förstå sin omgivning och dess förutsättningar, vidta förebyggande åtgärder och lära sig själv och andra hur man kan reda ut en nödfallssituation i, på och vid vatten. Här har landets kommuner en viktig uppgift. Genom målmedvetet och strukturerat säkerhetsarbete kan vattensäkerheten höjas. Att bli certifierad som ”En Vattensäker Kommun” är ett kvitto på att kommunen har tagit ett aktivt beslut genom att verka för ökad vattensäkerhet genom att systematiskt och målmedvetet höja tryggheten för allmänheten och kommuninvånarna. Mer information om certifieringen finner man på www.svenskalivraddningssallskapet.se

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.