Skip to main content

6 myndigheter nominerade till Sveriges Modernaste Myndighet 2019

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 13:00 CEST

Sveriges Modernaste Myndighet 2019

Den svenska statsförvaltningen av idag håller mycket hög klass. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet är ett bra sätt att jämföra sig med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen. Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • Kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet
  • Engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar miljö-och klimatmedveten utveckling

Sex myndigheter har nominerats att gå vidare på vägen mot att bli Sveriges modernaste. De sex är CSN (Centrala studiestödsnämnden), Ekonomistyrningsverket, Energimarknadsinspektionen, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Värmland och Upphandlingsmyndigheten.

Alla nominerade myndigheter kommer att presentera sitt utvecklingsarbete vid en öppen hearing den 10 juni kl. 09:00-16:00. Hearingen kommer hållas i Saturnus Konferens lokaler på Hornsgatan 15 i Stockholm. Anmälan till hearingen sker på www.modernastemyndighet.se

Efter hearingen kommer skaran av myndigheter att bli färre då en slutnominering sker. En separat inbjudan kommer att skickas ut till hearingen.

Utmärkelsen kommer att utdelas av civilminister Ardalan Shekarabi den 12 november på GöteborgsOperan. Utdelningen äger rum i samband med invigningen av Kvalitetsmässan, som är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Bakom Sveriges Modernaste Myndighet står Kvalitetsmässan, Statskontoret, PwC, Saco-S och ST. Juryns medlemmar är Britta Lejon, ordförande ST, Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor, Lars Amréus, ordförande GD-föreningen, Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret, Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Mer om Kvalitetsmässan, utmärkelsen, kriterierna, de nominerade bidragen på www.kvalitetsmassan.se

För mer information om utmärkelsen:
Henrik Edman, Kvalitetsmässan, 031-708 80 65, henrik.edman@kvalitetsmassan.se

Kontaktpersoner på nominerade myndigheter
Annika Nilsbert, Energimarknadsinspektionen, 016-16 25 39, annika.nilsbert@ei.se
Åsa Olsson, Upphandlingsmyndigheten, 08-586 217 99, asa.olsson@uhmynd.se
Bengt Falemo, Länsstyrelsen Värmland, 070-518 59 07, bengt.falemo@lansstyrelsen.se
Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen, 08-519 411 50, nina.cromnier@kemi.se
Åsa Eriksson, CSN (Centrala studiestödsnämnden), 077-127 60 00, asa.eriksson@csn.se
Helena Wingemo, Ekonomistyrningsverket, 08-690 43 00, helena.wingemo@esv.se

Kvalitetsmässan är mötesplatsen för Sveriges offentliga sektor Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter. Kvalitetsmässan går den 12-14 november 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. Läs mer på https://www.kvalitetsmassan.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 3,1 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se

Bifogade filer

PDF-dokument