Skip to main content

Banbrytande höghusarkitekt till Trä & Teknik

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 09:09 CEST

Londonbaserade Kevin Flanagan har ritat några av de senaste årens mest publicerade kontors- och bostadskomplex. Nu vill han bygga i trä.

Kevin Flanagan föddes i Montreal, Kanada men lämnade hemlandet för att utbilda sig till arkitekt. Arkitektutbildningen tog honom till städer som London, Texas och Rom men han insåg tidigt att det var de högsta husen som lockade och reste därför till New York för att arbeta. En av Flanagans mest utmärkande förmåga som arkitekt är att han ur platsens urbana sammanhang alltid lyckas generera en lättläst idé och tydlig form, kommunicerbar på kilometers avstånd.
”Jag gillar höghus”, förklarar han.

Idag är Flanagan partner i PLP Architecture i London och har under sina 30 år som arkitekt skapat flertalet prisbelönade byggnader i flera av världens metropoler. Nu vill han dock nyttja nya material till sina massiva kreationer och trä är det som lockar mest. Än så länge har Flanagan ritat tre skyskrapor i massivträ, Oakwood Timber Tower 1, 2 och 3. Det första var tänkt för en tomt i centrala London, i direkt anslutning till det brutalistiska 70-talskomplexet The Barbican.
”Vi föreställde oss en dryga 300 meter hög skyskrapa, Londons högsta, huvudsakligen konstruerad i trä. Materialet skulle ha hämtats från miljöcertifierade skogar i Europa, på bara två timmar hade skogarna kunnat producera allt det virke vi behövde.”

Förutom den fristående skyskrapan planerades även påbyggnader på de kringliggande taken, en lösning som hade möjliggjorts av träets vikt.
”Korslaminerat trä är ett lätt material. Det kan adderas till befintliga strukturer, förtäta och skapa stadsliv, utan att åsamka ursprungsbyggnaden skada, något som nu sker allt mer i Europas tätbefolkade storstäder”, förklarar Flanagan. ”Bygger du lätt kan du också bygga högt.”
Om torn 1 var en mer konventionell byggsatslösning, med prefabricerade trämoduler staplade på varandra, var torn 2, avsett för en långsmal tomt någonstans i Holland, en intrikat korgstruktur där den bärande fasadens dubbla spjälverk lätt kunde förlängas ifall fastighetsägaren önskade addera ytterligare våningsplan.
”Det krävs knappt en femtedel så många lastbilsleverenser som för motsvarande byggnad i betong och byggtiden kan kortas med tre fjärdedelar. Plus att det ju renar istället för att förorena.”
Inte heller torn 2 har realiserats och nu gör Kevin Flanagan ett tredje försök, den här gången i samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Även den här tomten ligger i Holland.
”Mycket är fortfarande i planeringsstadiet, men vi siktar på 35 våningar, en höjd på runt 130 meter. De tekniska förutsättningarna finns. Det är snarare planbestämmelserna på platsen som avgör om det blir av eller inte.”

Men även ett inställt projekt är till stor nytta, menar Flanagan.
”Oakwood Timber Tower 1 var aldrig tänkt att bli verklighet. Den var ett experiment i syfte att bekanta sig med den nya tekniken. Varje projekt genererar kunskap som man kan ta med sig in i nästa.”
Träindustrins framsteg de senaste åren går hand i hand med miljömedvetenhet och viljan att bygga grönare. Flanagan menar dock att framtidens byggnader inte bara kan vara miljömedvetna i val av byggnationsmaterial, även insidans funktioner är ett område Flanagans firma ligger i framkant.

”Vårt kanske mest omskrivna projekt är The Edge, finansrådgivarna Deloittes huvudkontor i Amsterdam”, säger han. ”Det är den grönaste kontorsbyggnaden i världen men också den mest uppkopplade. Det finns inga fasta arbetsplatser, 2500 anställda delar på hälften så många platser, men med hjälp av en specialframtagen app kan du anpassa varje plats, nästa gång du slår dig ner ställs dina preferenser in automatiskt, vilken ljusstyrka där ska vara, höjden på skrivbordet, med mera.”
Om The Edge speglar framtidens kontor, som nästan är helt självförsörjande på el och vatten, ger Flanagans experiment med träkonstruktioner en vink om byggsektorns morgondag.
”I takt med att pappersindustrin tappat marknadsandelar har träindustrin tvingats hitta nya avkastningsområden, något som påskyndat produktutvecklingen på byggsidan.”

Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning.

> LÄS MER OM TRÄ & TEKNIK

För frågor kontakta:

Stefan Sundqvist, affärsansvarig Trä & Teknik, tfn 031-708 80 71

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se