Skip to main content

BIM öppnar en ny värld

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2017 10:47 CEST

Modern arkitektur blir alltmer kopplad till digitala byggprocesser.
BIM är en del av en värld av nya möjligheter.
– Vi kan testa en rad alternativ och optimera designen utifrån olika kriterier, säger Nina Borgström på White Arkitekter.

“Bimsalabim”heter seminariet 7 november på Nordic Architecture Fair, där BIM, som står för byggnadsinformationsmodellering, diskuteras ur olika aspekter. En av de medverkande är Nina Borgström, director digital design & BIM på White Arkitekter. I hennes uppdrag ligger att utveckla teknologi, metodik och affärer, kopplat till digitalisering generellt, där BIM ingår som en del.

Enligt Nina erbjuder BIM ett intelligentare sätt att hantera bygg- och förvaltningsprocesserna.
– Det används i stor utsträckning på många olika nivåer idag.
– I olika projekt och i olika länder lägger man in olika betydelser i begreppet BIM. Vilket skapar problem när vi pratar om det. Det gäller att välja perspektiv för att få en relevant diskussion, framhåller hon.
Hon menar att det är dags att höja blicken.
– Den relevanta frågan är: hur kommer digitala arbetssätt i stort att förändra byggbranschen? Min uppfattning är att det kommer att förändra den totalt.
– Det gäller både hur vi fattar beslut och genomför projekt, vad vi bygger och vad vi bygger in. Ett möte mellan det fysiska och virtuella.

Hon tar Nya Karolinska sjukhuset i Solna som exempel på det största och mest avancerade BIM-projektet hittills i Sverige.
– Det stod klart väldigt tidigt i det projektet att vi helt enkelt var tvungna att hitta nya sätt att arbeta, säger Nina Borgström.
– Med traditionella metoder skulle man inte klarat av att genomföra det projektet, inom de givna ramarna. Det hade inte gått: tidsmässigt, ekonomiskt, komplexitetsmässigt.
Kraven som ställdes på byggnaden var höga och komplexa.
– Dessutom, i vissa fall, motsägelsefulla. Utan digitala arbetssätt skulle det vara omöjligt att i designprocessen verifiera hur kraven uppfylldes.

BIM handlar, enligt Nina Borgström, i första hand om att skapa “informed design”, nya involverande sätt att åskådliggöra byggprocessen och fatta klokare beslut.
– Modeller som innehåller information, så du kan göra beräkningar och analyser och ta fram smarta, inkluderande underlag. Så att människor, på olika sätt inblandade i processen, kan vara med och förstå konsekvenserna.
Därigenom underlättas beslutsprocessen. Och arkitekturen utvecklas.
– BIM öppnar möjligheter att testa olika alternativ. På samma tid som vi tidigare bara visade ett alternativ kan vi idag testa jättemånga, utifrån olika kriterier som dagsljus eller energianvändning, menar Nina.
– Vi kan optimera den bästa designen och vi kan göra det på ett illustrativt sätt som folk kan vara med och ta del av. Det gagnar definitivt arkitekturen.

Nina Borgström medverkar under programpunkten Bimsalabim tisdag den 7 november kl 14.00-14.30 i lokal G2.

Se hela programmet här >

Pressackreditering görs till press@svenskamassan.se

Nordic Architecture Fair är mötesplatsen för framstående arkitektur och stadsplanering. Under två händelserika dagar sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare, byggherrar och ingenjörer för att diskutera hur framtidens samhällen bör se ut och fungera. På Nordic Architecture Fair möter du några av världens djärvaste arkitekter och stadsbyggare, de med förmåga att realisera det ”omöjliga”. Mötesplatsen är lika mycket konferens som mässa. På mässgolvet finns ett 100-tal utställare på plats och konferensprogrammet är digert med över 100 talare.

> LÄS MER OM NORDIC ARCHITECTURE FAIR

För frågor kontakta:

Anki Fagerström, affärsansvarig Nordic Architecture Fair, tfn 031-708 82 37.
E-post: anki.fagerstrom@svenskamassan.se
Annika Persson, affärsutvecklare Svenska Mässan, tfn 031-708 80 43.
E-post: annika.persson@svenskamassan.se


Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se