Skip to main content

"Dags för industrin att ta sitt ansvar"

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:23 CEST

Roland Aurich, VD för Siemens AB, öppnar för direkta samtal mellan industrin och regeringen:

- Läget är allvarligt. Det handlar inte bara om en ekonomisk kris, utan också en ekologisk, där vi från industrins sida kan göra mer, säger han.

  • Elfack, Nordens största mötesplats för elteknikbranschen, på Svenska Mässan i Göteborg 4-8 maj, gör i år en temasatsning. På Miljö- och Energidagen 5 maj bjuds landets alla miljöchefer in för att bl a diskutera behovet av energieffektivisering.

I talarlistan finns flera av svensk industris tyngsta namn, bl a Sten Jakobsson, VD ABB, Claes Anselmsson, VD Schneider Electric och Roland Aurich, VD Siemens Sverige.

  • Siemens representerar hela elkedjan, från kraftutvinning via distribution till elteknisk konsumtion.

- Globalt sett är vi marknadsledande och har därför ett särskilt ansvar, menar Roland Aurich.

- Vi är också den koncern som satsar allra hårdast på miljöutveckling. Vår miljöportfölj var i fjol 19 miljarder euro eller 25 procent av vår totala omsättning. Vi räknar med att den ska öka till 25 miljarder euro till 2011.

  • Han är dock övertygad om att industrin kan göra mer för att bekämpa klimatförändringarna.

- Det handlar om att satsa på forskning och utveckling, för att få fram nya miljösmarta lösningar, säger han.

En spännande innovation från Siemens eget utvecklingsarbete, som just nu testas, gäller solceller för elbilar. En annan stor satsning handlar om energieffektivisering av byggnader.

- Vi har tagit fram ett koncept där vi går igenom fastigheten och gör förbättringar. Vi garanterar att det leder till en minskad CO2-påverkan och till ekonomiska vinster för fastighetsägaren och/eller hyresgästerna.

  • För att få igång utvecklingsarbetet på bred front efterlyser han ett närmare samarbete mellan industrin och politiker på alla nivåer.

- Jag skulle vilja få till stånd samtal på nationell nivå, mellan regeringen och industrins företrädare. Men jag vill också se en dialog i kommunerna. Det finns massor att göra på lokal nivå.

- Industrin och politikerna måste tillsammans ta sitt ansvar för att miljömålen ska kunna nås under det kommande decenniet.

  • Han är övertygad om att effektiv användning av elenergi för oss närmare klimatmålen.

- Vi vet att populationen ökar, energianvändningen totalt sett ökar och att CO2-nivån ökar.

- Effektiva lösningar och effektiv energianvändning som höjer effekten av vår elförsörjning är det bästa sättet att ta oss ur krisen.

Vill du veta mer? Ring Maria Baldin, Siemens, tfn 08-728 10 15. Fredrik Reis är mässansvarig för Elfack på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 78. Mer information: www.elfack.com

41294Göteborg. Besöksadress:MässansGata/Korsvägen.
Tel:031-7088000. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax:031-708 84 60.
E-post:press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444