Gå direkt till innehåll
​De tog prisen på Vitalis: Smarta initiativ för friskare och rikare liv

Pressmeddelande -

​De tog prisen på Vitalis: Smarta initiativ för friskare och rikare liv

Tre pristagare, som alla visar hur digitala lösningar kan ge stora vinster för liv och hälsa, korades vid invigningen av Vitalis på tisdagen:

● Anne-Lie Gustafsson som utvecklat en lösning för aktiv sjukskrivning.
● AI-företaget Boneprox som avslöjar sjukdomsrisker via tandröntgen.
● Lunds kommun som med "digitalt först" blev bäst i Sverige på eHälsa.

Vitalis, Nordens största eHälsomöte, öppnade 18 maj på Svenska Mässan i Göteborg. I år som ett tredagars event med ett fullmatat digitalt konferensprogram och digital utställning. I livesändningar från Vitalis studio samtalar gästerna från politik, myndigheter, industrin och den kliniska verkligheten med programledaren Johan Wester.

På Vitalis första dag stod tre prestigefyllda prisutdelningar i centrum: Sveriges eHälsokommun, Vitalis stipendium och HealthTech Award.

HealthTech Award, som utdelades för första gången, är ett helt nytt samarbete mellan nätverket GREAT och Vitalis. Tanken är att lyfta fram innovationer som gör skillnad för människors liv och hälsa.

Första mottagare av priset blev Boneprox, ett Göteborgs-baserat företag som utvecklat en metod att med hjälp av AI, artificiell intelligens, analysera vanliga tandröntgenbilder för att se om patienten löper risk för benskörhet.

– Därigenom bidrar vi till att förebygga en av våra stora folksjukdomar, säger Peder Remman, VD på Boneprox, som tog emot priset på Vitalis.

– Vi har också vidareutvecklat analysmetoden till att omfatta andra sjukdomar, bland annat oral cancer. Att tidigt upptäcka symptom är förstås väldigt viktigt för patienten och innebär också en avlastning för sjukvården.

Idag finns analysverktyget på 250 tandvårdskliniker i Skandinavien. Och även på en klinik i Japan.

– Vår förhoppning är att kunna växa internationellt. I det perspektivet betyder det här priset jättemycket för oss, vi är otroligt glada!

I juryns motivering sägs bl.a.:
Med banbrytande perspektiv, som kopplar ihop munnen med resten av kroppen, har vinnaren av HealthTech Award 2021 en patenterad lösning...till gagn för den enskilde individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort."

Vitalis stipendium, som i år utdelades för 17:e gången, gick till Anne-Lie Gustafsson, processledare i Försäkringsmedicin i Region Kalmar län, som mottog utmärkelsen tillsammans med Anna Norrenge, interaktionsdesigner.

Hon belönades för utvecklingen av "Sjukskrivningskollen": ett digitalt, frivilligt, individanpassat stödprogram som ökar förutsättningarna för den sjukskrivne att rehabiliteras och snabbare komma tillbaka i arbetslivet.

E-hälsoapplikationen har på kort tid blivit en stor succé och ett flertal andra regioner vill nu införa programmet.

– Det glädjer mig, jag hoppas att det kan spridas över hela landet eftersom jag vet att det fyller ett stort behov, säger Anne-Lie.

– Att få ta emot Vitalis-stipendiet är en fantastisk ära, jag blir varm i hjärtat. Det inspirerar oss också att fortsätta utveckla programmet, bland annat vill vi översätta det till fler språk.

I stipendiejuryns motivering sägs bl.a.:
Vinsten för både samhälle och individ är uppenbar...en innovation som sätter fingret på en högaktuell fråga och ett stort behov samt bidrar till bättre livskvalitet för en stor grupp ofta förbisedda personer.

Sveriges eHälsokommun 2021 blev Lund, som satsat målmedvetet på att utveckla välfärdsområden och sina erbjudanden till invånare under mottot "Digitalt först".

Lena Carlereus, myndighetschef Vård och Omsorg, och Sandra West, digital utvecklingsledare i kommunen tog emot priset på Vitalis.

– Digitalt först innebär att vi i första hand söker digitala lösningar, under förutsättning att det öka enskildas trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet, förklarar Lena Carlereus.

Hon menar att arbetssättet i väsentlig grad har bidragit till att öka kapaciteten att ta ett enskilt behov från idé till genomförande.

– Vi har under hela förändringsarbetet lyssnat på våra invånare, medarbetare, vård- och omsorgstagare och deras anhöriga. Initiativen till de olika digitala lösningarna kommer verkligen underifrån!

– Att ta emot utmärkelsen Sveriges eHälsokommun fyller oss med stolthet och känns som en bekräftelse på att vi är på rätt väg.

I juryns motivering sägs bl.a.:
En kommun som med lust, engagemang och bred samverkan format en organisation som står redo att utveckla välfärden för brukare, anhöriga och medarbetare...som med ett inkluderande arbetssätt söker nya smarta lösningar för människor, med människor.


Vill du veta mer?
Kontakta Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 35. De kompletta motiveringarna och mer information finns på www.vitalis.nu

Ämnen

Kategorier


Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse, som varje år genererar drygt 3,3 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is one of Europe’s largest fully integrated meeting places with a unique city-centre location. The Group creates and hosts exhibitions, events, hotels, restaurants, spa and a theatre – everything under one roof. Around 2 million people are annually welcomed to the meeting place. The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is owned by a private, independent foundation; The Swedish Exhibition & Congress Centre Foundation, that generates over 3,3 billion SEK in tourism industry revenue yearly.

Kontakter

Veronica Nyblom

Veronica Nyblom

Presskontakt PR & Communication Manager Svenska Mässan koncernen / The Swedish Exhibition & Congress Centre Group + 46 (0) 701 69 71 42

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg.

Svenska Mässan Gothia Towers är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Mötesplatsen grundades 1918 och arrangerar och driver idag mässor, möten, hotell, restauranger och spa. Varje år välkomnas två miljoner besökare från hela världen att mötas, äta och bo hos oss. Mötesplatsen ägs av Svenska Mässan Stiftelse, en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet.
Läs mer på svenskamassan.se och svenskamassan.se/media

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg. The meeting place was founded in 1918 and today arranges and operates fairs, meetings, hotels, restaurants and spas. Every year, two million visitors from all over the world are welcomed to meet, eat and stay with us. The meeting place is owned by The Swedish Exhibition and Congress Centre Foundation, a financially independent foundation without owners and investors with the mission of promoting business.
Read more at en.svenskamassan.se

Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group
Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg
Sweden