Skip to main content

Dystra siffror för föreningslivet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2018 12:44 CET

Debatten om föreningslivet i Göteborg forsätter på Träffpunk Idrott 7 mars.

Det är kris i föreningslivet i Göteborg. 

Alla föreningar mår dåligt, speciellt i socioekonomiskt utsatta områden.
Det menar Patrik Gustafson, utvecklings- och utbildningsansvarig på Göteborgs Fotbollsförbund, som medverkar i en debatt om föreningslivet i Göteborg som arrangeras under Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan, 7 mars.

Alarmerande siffror från Centrum för idrottsforskning visar att bara 22 procent av flickorna och 44 procent av killarna når upp statens rekommendation för aktivitet och rörelse.

Samtidigt har antalet seniorfotbollslag i Göteborg i seriespel halverats, från 328 lag 1996 till 158 lag 2016. Och ålderspuckeln när föreningarna har som mest ungdomar har sjunkit till 10-11 år, från en betydligt högre nivå för 20 år sedan.

Det berättar Patrik Gustafson, som är oroad över utvecklingen.
– Även om vi tittar extra mycket på fotboll så ser vi att nedgången är generell och gäller alla, speciellt föreningar i utsatta områden, säger Patrik Gustafson.

Under de senaste fem åren har förbundet aktivt börjat arbeta med problemen och föreslagit tre förändringsområden för att stärka föreningslivet.
– En nyckelfråga är att bemanna föreningarna. I dag har vi allt svårare att hitta det ideella ledarskapet. Därför föreslår vi att man anställer en offentligt avlönad föreningsutvecklare som fungerar som en motor i föreningen.
Dessutom menar han att vi måste bli bättre på att samutnyttja resurser. Allt måste inte kosta utan vi kan öppna skolorna utanför skoldagen, öppna klubbstugor och ge tillträde till utomhusplaner.

Som ett tredje område nämner han att vi behöver förändra arbetssättet.
– Det avsätts i dag en hel del pengar till föreningsverksamhet. Problemet är att de fastnar på vägen hos exempelvis oss eller liknande organisationer. Resurserna hos mottagarna i föreningarna finns inte riktigt. Kraften behöver tillföras i föreningarna, inte utanför!

Patrik Gustafson pekar på behovet av en gemensam mötesplats där alla aktörer kan samlas och arbeta tillsammans. Här får han gehör från Staffan Lindström (s), som är vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg och som också medverkar i debatten.
– Många föreningar gör ett gott arbete och har strålande förutsättningar, men tyvärr hänger de socioekonomiska mönstren även ihop med hur man engagerar sig i föreningslivet. Det vill vi förändra, säger Staffan Lindström.

Han menar att det händer mycket, men tyvärr lite ofokuserat.
– Alla ser problemen, men tyvärr presenterar alla olika lösningar. Det vore bra om vi kunde samarbeta mer kring vad vi ska göra, säger Staffan Lindström.

Han betonar att i dag ser vi strukturella förändringar i samhället med ökade klyftor och en mer individualiserad syn på samhället. Kanske är det inte lika självklart att vi lägger ideell tid i idrotten.
– Naturligtvis vill vi ha ett föreningsliv som frodas och mår bra, Men för att lyckas med det måste vi ha aktiva ungdomar, det är det primära. Idrotten vill ha mer resurser, men kommunen gör redan väldigt mycket och det är inte bara idrotten som är viktig.

Debatten fortsätter på Öppna Scenen på Träffpunkt Idrott, 7 mars 14.30.

Onsdag 7 mars 14:30-15:30, Öppen scen
Hur mår Göteborgs föreningsliv?

Medverkande: David Lega oppositionsråd Kd, Ulf Niklasson Stampen Local Media, Staffan Lindström, Bettan Andersson politiker (V) ordförande i Göteborgs Idrotts- och föreningsnämnd, Nina Anyai Ordförande Göteborg och Bohuslän Ridsportförbund Svenska Ridsportförbundet, Johan Gadd distriktsidrottschef, SISU Idrottsutbildarna Västra Götalands Idrottsförbund och Patrik Gustafson Göteborgs Fotbollförbund.

Träffpunkt Idrott är Norden största mötesplats för alla som är engagerade inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. Medan de smartaste lösningarna presenteras på mässgolvet, diskuteras idrottens framtid i spännande konferensspår – och besökare och delegater inbjuds att delta i debatten.
> LÄS MER OM TRÄFFPUNKT IDROTT

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se