Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fjärrstyrd ultraljudsundersökning på distans - en ny möjlighet för patienter med hjärtsvikt.

Många personer lider av hjärtsvikt och andra hjärtrelaterade sjukdomar. Personer med hjärtsvikt har ofta nedsatt ork. Att diagnostisera hjärtsvikt är svårt utan ultraljudsundersökning av hjärtat. Denna diagnosmetod utförs sällan i primärvården och är dessutom underanvänd. Många personer står i kö för att få ultraljudsundersökning utförd. Därför finns ett behov att flytta nödvändig diagnostik närmare patienten istället för att patienten skall transportera sig till sjukhus särskilt om man befinner sig i områden med besvärliga transportförhållanden. Därför har vi utvecklat en unik fjärrstyrd robot så att ultraljudsoperatören kan utföra undersökningen på distans. Detta möjliggörs genom funktionen att sända rörliga ultraljudsbilder som digitaliserad video till hjärtspecialist och en slutlig konsultation mellan patienten och distriktsläkare på vårdcentralen och specialistsidan på sjukhuset. Den flexibla och modulbaserade kommunikationsmiljön som visas kan innebära att specialistkompetens kan göras tillgänglig på distans både nationellt och internationellt. Specialistkonsultationen och ultraljudsundersökningen visas på Läkarstämman i år under programpunkten "Heta kardiologiska nyheter!", Svenska Läkarsällskapets riksstämma, Svenska Mässan i Göteborg 2004-11-25, kl. 16.30, Sal H1. En undersökning genomförs "live" mellan Göteborg och Skellefteå. Olika undersökningsutrustningar skall senare kunna anslutas till miljön. Efterhand som erfarenheter uppstår skall kommunikationsmiljön kunna förändras och anpassas. Miljön har utvecklats av Heartnet, Alkit Communications, Mobile Robotics och Siemens.

Ämnen

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg.

Svenska Mässan Gothia Towers är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Mötesplatsen grundades 1918 och arrangerar och driver idag mässor, möten, hotell, restauranger och spa. Varje år välkomnas två miljoner besökare från hela världen att mötas, äta och bo hos oss. Mötesplatsen ägs av Svenska Mässan Stiftelse, en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet.
Läs mer på svenskamassan.se och svenskamassan.se/media

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg. The meeting place was founded in 1918 and today arranges and operates fairs, meetings, hotels, restaurants and spas. Every year, two million visitors from all over the world are welcomed to meet, eat and stay with us. The meeting place is owned by The Swedish Exhibition and Congress Centre Foundation, a financially independent foundation without owners and investors with the mission of promoting business.
Read more at en.svenskamassan.se

Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg
Sweden