Skip to main content

Framtidens utmaningar på nya Learning Labs

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 12:44 CEST

LEARNING LABS PÅ KUNSKAP & FRAMTID 23-25 NOVEMBER PÅ SVENSKA MÄSSAN

I anslutning till Kunskap & Framtid pilotkörs Learning Labs, ett helt nytt mötesforum fyllt av utmaningar istället för föreläsningar och miljöer istället för montrar.
– Här vill vi att man ska bli inspirerad, känna lust, upptäcka och utforska framtidens många utmaningar, säger Ulrica Ramstedt, affärsutvecklingschef på Svenska Mässan.


I direkt anslutning till Kunskap & Framtid 23-25 november är det premiär för den nya mötesarenan Transformation Learning Labs. Bakom satsningen står Svenska Mässan och RISE Interactive Institute.

Istället för mässmontrar och konferensprogram består Learning Labs av utmaningar och frågeställningar, presenterade i oväntade miljöer som vill stimulera till aktivt deltagande och lust att tänka utanför givna ramar.
– Learning Labs vill ge en annan typ av upplevelse, och har hämtat mer inspiration från festivaler än från den traditionella mässvärlden, säger Ulrica Ramstedt. Här bjuder vi in till utforskande och problemlösning, utan facit och färdiga sanningar. Det blir ett unikt tillfälle för näringsliv och unga vuxna att mötas, utanför alla vanliga strukturer med förutbestämda roller och regler om vem som vet mest.

På Learning Labs medverkar unga vuxna i åldern 16-25 år som ska söka till högskolan likvärdigt med yrkespersoner och experter från företag, offentlig förvaltning och inte minst skolvärld. Utifrån de olika utmaningar som presenteras får deltagarna bidra med kompetens och idéer i en gemensam kunskapsutveckling om hur vi kommer först till en framtid vi tror på.

– Om det t ex behövs 43 000 undersköterskor till 2023 – hur i all världen ska vi ta oss dit?
Undersköterskebristen är en av utmaningarna som tas upp. Några andra är ”Träna 1 timme om dagen”, ”Europas lägsta arbetslöshet 2020”,”Dubblerad besöksnäring 2020”, ”Världens säkraste fordonsflotta”, ”Byggboom”, och ”Kockjakten” och ”Bäst på e-hälsa 2025”.

Syftet är lika mycket att ge näringsliv och arbetsgivare insikt om hur yngre generationer tacklar samhällsutmaningarna, som att gymnasister och andra som vill vidare i karriären tydligare ska få syn på vilka behov som finns på arbetsmarknaden och vilka utbildningar som leder dit.

Målet är att de unga vuxna ska få ett bättre beslutsunderlag inför stundande utbildnings- och yrkesval, och att arbetsgivarna ska få möjlighet att presentera sina utmaningar och sig själva för en kunskapstörstande och framtidshungrig målgrupp.

- Ytterst vill vi med Learning Labs skapa utrymme att tänka utanför gängse strukturer för lärande, inte minst det livslånga lärandet som sker på arbetsplatser och inom organisationer, avslutar Ulrica Ramstedt.

Learning Labs arrangeras parallellt med Kunskap & Framtid den 23–25 november 2017
Mer info: www.learninglabs2017.se www.kunskapframtid.se

För frågor kontakta:

Ulrica Ramstedt, affärsutvecklingschef Svenska Mässan, tfn 0701-61 68 19,
e-post: ulrica.ramstedt@svenskamassan.se
Pernilla Ahlqwist, projektledare Learning Labs, tfn 0701-61 06 89,
e-post: pernilla.ahlqwist@svenskamassan.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se