Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Göteborg ny mötesplats för golf 2011

Svenska Mässan i Göteborg blir ny mötesplats för golfens organisationer och företag som vänder sig till golfmarknaden.

Mötesplats GOLF arrangeras första gången den 14–16 mars 2011. Då samlas Swedish Greenkeepers Association (SGA), som är banpersonalens organisation, Golfadministratörernas Förening (GAF), Föreningen Sveriges Golfbaneägare (FSG), samt Föreningen Skandinaviska Golfarkitekter (FSGA). De nordiska systerorganisationerna bjuds också in till mötesplatsen.

Mötesplats GOLF ska arrangeras vartannat år och fokusera på att föra golfens aktörer i hela Norden närmare varandra. Det ska innehålla årsmöten, Utvecklingsdagar med seminarier, en mässa där företag som vänder sig till golfen ska kunna visa upp sina produkter och möta sina kunder, samt rika tillfällen till mingel och möten.

Tidigare har det hållits mässor i Jönköping vartannat år. När avtalet med Elmia Park och Golf löpte ut i fjol uppvaktades SGA av Svenska Mässan och konstruktiva samtal om framtiden påbörjades. De ledde fram till den nya mötesplatsen och avtal i samband med detta har träffats mellan SGA, GAF och Svenska Mässan.

– Detta är nog det största som hänt sedan Elmias glansdagar i början av 2000-talet. Alla som har golf som yrke kan träffas på samma plats och utbyta erfarenheter, få utbildning och gemenskap under samma tak. Samtidigt som leverantörerna till golfen har en möjlighet att visa upp sig och sina produkter och att träffa inköpare från klubbarna. Jag ser verkligen fram emot Mötesplats GOLF 2011, säger SGA:s ordförande Lennart Jönson.

– Ett stort steg i rätt riktning för golfens viktiga aktörer. Det känns oerhört glädjande att vi nu enats om en gemensam mötesplats där anläggningarnas personal kan utbilda sig och utbyta erfarenheter tillsammans. Vi sänder med detta ett tydligt budskap till golfen och klubbarna som bara kan upplevas som positivt. Mötesplats GOLF 2011 blir något att se fram emot för alla som arbetar professionellt med golf, säger GAF:s ordförande Jörgen Kjellgren.

Ingrid Linné, FSGs ordförande:
– Golfbranschen genomgår just nu en stor omvandling. Det gäller få golfbranschens aktörer att samverka. Vårt mål är att få fler att spela mer golf och jag är säker på att Mötesplats GOLF blir en bra bas att utgå ifrån i detta arbete där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och utbyta tankar och idéer. Mötesplats GOLF kommer helt klart att vara en källa till inspiration för oss alla!

– Det känns fantastiskt att få vara med och skapa mötesplatsen för en bransch, att samla alla under ett tak. Eftersom vi är många som drar åt samma håll har vi god fart och stora förhoppningar om att redan den första upplagan av Mötesplats GOLF ger ett stort genomslag. Min erfarenhet från många tidigare mässor är att när en bransch samlas så starkt så ger det eko också utanför de egna leden, säger Magdalena Rönström, Svenska Mässan, som har haft en viktig del i att avtalet har kommit till.

För mer information kontakta:
SGA: Rolf Epperlin, 044-24 86 60, 0705-618252
GAF: Thomas Sohlström, 033-25 00 11, 073-057 85 47
FSG: Ingrid Linné, 0413-33070, 0413-66342
Svenska Mässan: Magdalena Rönström, 031-708 82 04412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se
Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444

Ämnen

Regioner

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg.

Svenska Mässan Gothia Towers är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Mötesplatsen grundades 1918 och arrangerar och driver idag mässor, möten, hotell, restauranger och spa. Varje år välkomnas två miljoner besökare från hela världen att mötas, äta och bo hos oss. Mötesplatsen ägs av Svenska Mässan Stiftelse, en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet.
Läs mer på svenskamassan.se och svenskamassan.se/media

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg. The meeting place was founded in 1918 and today arranges and operates fairs, meetings, hotels, restaurants and spas. Every year, two million visitors from all over the world are welcomed to meet, eat and stay with us. The meeting place is owned by The Swedish Exhibition and Congress Centre Foundation, a financially independent foundation without owners and investors with the mission of promoting business.
Read more at en.svenskamassan.se

Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg
Sweden