Skip to main content

Kunskap & Framtid 12 -14 november 2009 på Svenska Mässan

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2009 10:54 CET

Kunskap & Framtid är en årligen återkommande mässa om utbildning och arbete. Målsättningen är att visa upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasial utbildning samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Kunskap & Framtid vänder sig till alla från gymnasieåldern och uppåt.

På Kunskap & Framtid får eleverna svar på frågor om jobb, arbetsmarknad, studier, studieekonomi, studera som vuxen, utlandsstudier och karriärplanering.

Utställare på mässan är Högskolor/universitet, Folkhögskolor, Vuxenutbildning, Privata utbildningsanordnare, Kvalificerad yrkesutbildning, Utländska skolor, Förmedlare av utländska utbildningar. Arbetsgivare, Branschorganisationer, Myndigheter och förbund.


I "Nyfiken På" finns chansen att lyssna på korta, informativa seminarier som hålls av utställare. De ger svar på frågor kring utbildningar och skolor. Det krävs ingen förbokning och det är naturligtvis kostnadsfritt.

Mer information om Kunskap & Framtid finns på www.kunskapframtid.se

Press Centre är inte öppet under mässan, presskort kan hämtas i Informationen, Huvudentrén.
Välkomna!

Svenska Mässan
Informationsavdelningen

Annika Orgert Elisabeth Ohlsson

41294Göteborg. Besöksadress:MässansGata/Korsvägen.
Tel:031-7088000. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax:031-708 84 60.
E-post:press@svenskamassan.sewww.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444