Skip to main content

Ny forskning visar vägen på Underhåll 2016: “Potentialen är enorm!”

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 11:05 CET

Nya forskningsrön visar den jättelika potentialen i moderna, digitala underhållssystem:
- Uppemot en tredjedel av energiåtgången i produktionsfasen kan sparas in, säger Anders Skoogh, docent på Chalmers.

Branschrelaterad forskning och högintressanta utvecklingsprojekt får stort utrymme på Underhållsmässan, 8-11 mars på Svenska Mässan i Göteborg:
- Det pågår en intensiv utveckling just nu. För Underhållsmässan som mötesplats är det av centralt intresse att spegla det som sker, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhåll.
- Vår avsikt är att knyta ihop praktiskt företagande med akademi, utbildning och framtidens behov av kompetensförsörjning. Det kommer att visa sig i ett flertal ytor på mässgolvet, men också i en rad seminarier.

En av utställarna är forskningsinstitutet SICS, som ägs gemensamt av staten och industrin.
På mässan presenteras samverkansprojektet Future Industrial Services Management, där man bl a utvecklat en simulator som kan jämföra olika underhållsstrategier och affärsmodeller.
- Vi har två fallstudier. En gäller tågunderhåll, en gäller gasturbiner, berättar Åsa Rudström, Seniorforskare på SICS.
- Där jobbar vi också med specifika underhållsproblem, t ex optimering av underhåll av tåghjul.

Inhämtning av stora mängder data och sensorer som talar om exakt status används för att kunna planera underhållet bättre och bara underhålla när det behövs. På så sätt sparas pengar, arbete och miljö.
Många underhållsplaner idag är av typen ”dörrarna på det här tåget måste underhållas var 14 000:e kilometer”. Ineffektivt, enligt Åsa Rudström:
- Alla fattar ju att dörrarnas slitage beror på hur ofta de öppnas. På pendeltåg öppnas de väldigt ofta, på fjärrtåg mer sällan. Dessutom vet man t ex att dörrarna i tågets ändar används mer än de i mitten.
Idealet är ett tillståndsbaserat underhåll, där det mesta sker automatiskt.
- Men vi måste även jobba mer med attityder, t ex uppfattningen att underhåll är bara en kostnad, med organisation, affärsmodeller och på datasidan.

En annan viktig aktör på årets Underhållsmässa är Sustainability Circle, en tankesmedja kring industriell hållbarhet där ett 50-tal företag samarbetar.
Chalmers tekniska högskola är en aktiv partner och medverkar med tre seminarier från stora scenen och ytterligare åtta i montern.
- Vi tar bl a upp förväntningar på hur underhåll kommer att förändras de närmaste 20 åren, säger Anders Skoogh, docent och ansvarig för mastersprogrammet produktionsutveckling.
- Vi ger också exempel på hur man, genom analys av stora datamängder, hittar kritiska maskiner i en fabrik och hur man kan underhålla dem bättre.

Mycket handlar om Internet of Things, som i sin tur har en stark koppling till ökad kompetensförsörjning. I montern medverkar därför även Chalmers Professional Education, som ansvarar för utbildningen mot företag.
- När det gäller hårdvara, t ex olika typer av sensorer, finns mycket framme redan idag. Vad som händer är att de blir mer tillgängliga och billigare i förhållande till sin prestanda, förklarar Anders Skoogh.
- Vad som krävs på underhållssidan är att få in mer ingenjörskompetens för att lära sig ta vara på de här stora mängderna data. På så vis får man ett mycket skarpare beslutsunderlag än vad man har idag.

Han understryker också vikten av att hitta ett samspel mellan nya typer av sensorer och äldre maskiner.
- Det är inte så att man kan slänga ut allt det gamla och installera en 4.0-fabrik. Utmaningen ligger i att kunna integrera nya sensorer, nya digitala verktyg och kunna jobba med den maskinpark som redan finns.
Förbättrat underhåll förlänger ju livslängden på tekniska system och fabriker, så man kan utnyttja dem under längre tid, framhåller Anders Skoogh.
Studier visar också att närmare en tredjedel av all energiåtgång i industrin går förlorad på grund av maskinstillestånd och följdeffekterna av dessa stopp.
- Så det finns en enorm potential. Smart underhåll handlar inte bara om att tjäna pengar för företag, det finns också stora möjligheter till ökad hållbarhet och bättre miljö.

Underhåll arrangeras den 8-11 mars och är norra Europas största fackmässa inom drift och underhåll. Här presenteras innovativa lösningar och ny teknik av branschens ledande aktörer. Mötesplatsen har en bredd som gör den intressant och aktuell för så gott som alla branscher och en mängd olika befattningar.
250 utställare, 50-talet kostnadsfria seminarier på två scener och en rad spännande aktiviteter. Mässan besöks av cirka 10 000 personer.

> LÄS MER OM UNDERHÅLL

För frågor kontakta:

Åsa Rudström, SICS, tfn 0707-74 88 32 eller Anders Skoogh, Chalmers, tfn 031-772 48 06.
Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 85.

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och inkluderar tre verksamhetsdrivande bolag: Gothia Towers AB, Svenska Mässan Mässor och Möten AB och Bok & Bibliotek i Norden AB. Ambitionen är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Varje år besöker drygt 1,5 miljoner människor mötesplatsen. Svenska Mässans ändamål är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,5 miljarder i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen. Koncernen har drygt 750 årsanställda. Läs mer på www.svenskamassan.se