Skip to main content

Power Circle Summit 5 maj 2015 på Svenska Mässan i Göteborg: Vart är energimarknaden på väg?

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2015 11:18 CET

Talare på Power Circle Summit den 5 maj är bl a från vänster: Andreas Regnell, strategichef Vattenfall, Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd, David Mothander, Nordic Policy Counsil Google, Johan Ehrenberg, Egen El

Energimarknaden är inne i en stor förändring där integrationen av förnybar el ökar snabbt i både Sverige och den övriga världen. Denna utveckling sätter andra kraftslag under stor press. I Dubai slogs nyligen världsrekord då det annonserades att en 100 MW solenergianläggning kommer att byggas för cirka 50 öre per kWh, vilket konkurrerar ut både kol, gas och andra traditionella kraftkällor. 

Under temat ”Ny teknik som förändrar energimarknaden” kommer diskussioner om elmarknadens stora utmaningar och möjligheter att stå i fokus i samband med konferensen Power Circle Summit i Göteborg den 5 maj 2015.

- I dimmiga Storbritannien installerades ett soltak var fjärde minut under 2014. Utvecklingen går allt snabbare i världen, och nya tekniska möjligheter utmanar gamla elsystem och företag. På Power Circle Summit möts de som vill använda möjligheter och möta utmaningarna med insikt, säger Tomas Kåberger,
 moderator för konferensen och aktiv i många roller i den nationella och internationella energiutvecklingen.

Tre trender är tydliga
För varje producerad kilowattimme från sol, vind och vatten som har marginalkostnaden noll, konkurreras de dyrare kraftkällorna ut. Från andra ändan i elmarknaden ser vi energianvändningen minska med starkt bidrag från mer energieffektiva apparater och strategiska energieffektiviseringsåtgärder hos företagen. Behovet av fossilbaserad el reduceras med andra ord upp från två håll samtidigt. Samtidigt sker en ökad geografisk integration av elmarknaden, som gör att de svenska energiföretagen möter konkurrens i form av producenter i fler länder. Marknaden är på väg in i ett nytt läge och både de nya och de etablerade energikällorna krigar om allt färre andelar. Parallellt med detta ökar konsumenternas möjligheter att bli intelligenta elanvändare och producenter med hjälp av nya energitekniken och digitala lösningar.

- Digitaliseringen har nått energisektorn. Denna konferens ger dig chansen att få en överblick över de spännande affärsmöjligheter och kommande utmaningar som den medför, menar Anne-Marie Fransson, VD IT&Telekomföretagen, som även är medarrangör till konferensen.

Talar gör bland andra (på fotot):
Andreas Regnell, strategichef Vattenfall, Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd, David Mothander, Nordic Policy Counsil Google, Johan Ehrenberg, Egen El.

För mer information kontakta:
Malin Hansson, projektledare Power Circle
+46 (0)70-280 3161, malin.hansson@powercircle.org
Annika Persson, Svenska Mässan
+46 (0)31-708 82 45, annika.persson@svenskamassan.se
www.pcsummit.se