Skip to main content

Power Circle Summit 6 november 2014: Strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknad

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2014 11:44 CET

Power Circle Summit är ett nytt forum för framtidens energimarknad som arrangeras på Svenska Mässan den 6 november. Konferensen handlar om hur ny teknik, i form av förnybar el och smarta elnät, snabbt förändrar elmarknaden och kundernas möjligheter och beteenden. På Power Circle Summit presenteras bl a den nationella handlingsplanen för smarta elnät tillsammans med flera intressanta nya tekniska lösningar.

Power Circle Summit är ett samarbete mellan Power Circle, Business Region Göteborg och Svenska Mässan. Temapartners är Energimyndigheten och Samordningsrådet för smarta elnät.

Talar gör bland andra:
Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef, E. ON Norden, Tomas Kåberger, Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers & ordf. i Japan Renewable Energy Foundation (moderator och föredragshållare) och Lotta Brändström, VD Göteborg energi.

Maria Khorsand, VD för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och rådets ordförande:
- Samordningsrådet för smarta elnät har varit verksamt i knappt två år och under den här tiden har vi märkt att det saknas en arena som både lyfter teknik- och marknadsutveckling. Ny teknik och hur den implementeras kommer att spela en nyckelroll för den framtida hållbara energimarknaden. Konferensen öppnar bland annat upp för diskussioner om hur detta bör göras för att skapa nytta för alla inblandade aktörer. Så när Power Circle kom med sin idé och dessutom erbjöd oss att vara en av årets temaansvariga kändes det helt rätt.

Lotta Brändström, VD Göteborg Energi:
- Det är fantastiskt roligt att få välkomna Sveriges ledande personer inom energi- och fastighetsbranschen till Göteborg. Att strategiskt få angripa hållbarhetsutmaningen med framtidens innovativa lösningar känns stimulerande. Vi ser fram emot att lära oss massor och förhoppningsvis kan vi bjuda på en hel del utav våra egna initiativ inom t ex hållbar stadsutveckling och elektrifiering av kollektivtrafik.

Tomas Kåberger, moderator för konferensen och aktiv i många roller i den nationella och internationella utvecklingen:
- Tekniska möjligheter och ekonomisk konkurrenskraft har utvecklats snabbt de senaste 1 000 dagarna. Detta blir ett tillfälle diskutera konsekvenserna bland kunniga personer för att förstå vad man själv kan göra och för att hitta möjligheter till samarbeten.

Konferensen startar kl 09.00 den 6 november. Seminarieprogrammet hittar du här >>>
Mer information finns också på www.pcsummit.se

Pressackreditering görs till press@svenskamassan.se

För information, kontakta:
Malin Hansson, projektledare Power Circle AB
tfn 070-280 3161, e-post: malin.hansson@powercircle.org
Ola Lundqvist, affärsansvarig Svenska Mässan
tfn 031-708 82 45, e-post: ola.lundqvist@svenskamassan.se

Om Power Circle
Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksam inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen "Electricity for sustainable energy". Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!