Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så ökar patientsäkerheten: Region Skåne inför gemensamt IT-system

Vad finns det för säkerhetsrisker när man inför datajournaler? Hur sårbara är IT-systemen som används i vården? Det är heta frågor som kommer att diskuteras vid Vitaliskonferensen på Svenska Mässan i Göteborg, 21-23 april.
- Det gäller att förbereda sig och tänka igenom situationerna som kan uppstå, säger Ulf Swanstein, chef Programkontoret Region Skåne.

I januari drabbades Region Skåne av ett datavirus av typen nätverksmask, som ofta sprids via USB-minnen och annan extern datorutrustning. En del medicinteknisk utrustning, som exempelvis mäter blodtryck och syresättning i blodet, fick kopplas ur nätverket. Den praktiska lösningen blev då att anteckna patientdata för hand. Nu är viruset utrensat men den uppkomna situationen visar att IT-systemen kan vara sårbara och kanske också en säkerhetsrisk.
- Min uppfattning är ändå att IT-systemen totalt sett är bra för patientsäkerheten. Den digitala informationen hjälper vårdgivarna. Systemen kan hålla ordning på ofantligt mycket och vid behov påminna om vad som ska göras, säger Ulf Swanstein.

De elektroniska systemen kan naturligtvis utgöra en risk om data försvinner när hårddiskar kraschar, när det blir strömavbrott eller när virus gör intrång.
- Motmedlen är att exempelvis dubblera systemen, förbättra virusprogrammen och att göra ordentliga back up-körningar. Om det ändå händer något gäller det att ha en Plan B, som är färdig och inövad.

Patienterna befinner sig ofta i en av två typsituationer när det gäller kontakt med vården. Antingen kontaktar/besöker de en vårdenhet för konsultation eller så är de inlagda på sjukhus. Om informationen som finns i IT-systemet försvinner kan vårdgivarna i det första fallet låta patienterna själva berätta om sin sjukdom. Då blir det ofta rätt trots databortfallet.
I det andra fallet kanske en hel del akut information har samlats in om exempelvis en intensivvårdspatient. Om några dagars data då kommer bort kan det bli svårt att ha full kontroll på medicinering och annan viktig historik.
- Även om back up sker hela tiden får vårdgivarna inte helt givet tillgång till den säkerhetslagrade informationen vid en systemkrasch, säger Ulf Swanstein.

Det gäller att alla är förberedda på det värsta, att både ansvariga och utförare har tänkt igenom situationen och tränat på den så de vet vad de ska göra.
- Det som dock är ännu värre än informationsbortfall är om någon hackar sig in i IT-systemen och förvanskar informationen. Det är mycket allvarligt!, säger Ulf Swanstein. Han arbetar på koncernledningsnivå med samordning av IT-system så att de styrs mot regionens gemensamma mål.
- I 15-20 år har enheterna skapat sina egna system och regionens IT-värld har därmed blivit splittrad. Men nu har Region Skåne bestämt att vi ska ha ett samlat "system" klart till år 2012.

Målet är "en patient, en journal, ett vårdinformationsstöd". Därmed får alla behöriga vårdgivare - och även patienten själv - tillgång till respektive vårdhistorik och olika intelligenta stödsystem. Insatser kan därmed ske mer tillförlitligt och med högre kvalitet.


För ytterligare information:
Eva Martinsson, konferens- och mässansvarig för Vitalis, tel 031-708 82 40, e-post eva.martinsson@svenskamassan.se
www.vitalis.nu
Ulf Swanstein, chef Programkontoret Region Skåne, tel 044-309 30 00

Ämnen

Regioner

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg.

Svenska Mässan Gothia Towers är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Mötesplatsen grundades 1918 och arrangerar och driver idag mässor, möten, hotell, restauranger och spa. Varje år välkomnas två miljoner besökare från hela världen att mötas, äta och bo hos oss. Mötesplatsen ägs av Svenska Mässan Stiftelse, en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet.
Läs mer på svenskamassan.se och svenskamassan.se/media

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg. The meeting place was founded in 1918 and today arranges and operates fairs, meetings, hotels, restaurants and spas. Every year, two million visitors from all over the world are welcomed to meet, eat and stay with us. The meeting place is owned by The Swedish Exhibition and Congress Centre Foundation, a financially independent foundation without owners and investors with the mission of promoting business.
Read more at en.svenskamassan.se

Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group

Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg
Sweden