Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolan får ny mötesplats

Mötesplats Skola kallas en satsning riktad till lärare, förskollärare, skolledare och andra som jobbar med unga och lärande.
Startskottet går i november, i samband med höstlovet, då skolpersonal från hela Västsverige samlas på Svenska Mässan i Göteborg.


•• Bakom satsningen står GR Utbildning och Svenska Mässan.
– Vi tar ett samlat grepp kring skolfrågorna och skapar, i ett unikt samarbete, en helt ny typ av mötesplats, säger Karl Alfredsson, chef för Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens Kommunalförbund.
– Det betyder också att vi upphör med många lokala fortbildningssatsningar under denna tid och ersätter dem med en central mötesplats, där inspiration och skolutveckling ska stå i fokus.

•• Premiären för den nya mötesplatsen är 1–2 november 2010 och tanken är att den ska bli årligen återkommande. Det blir både en konferensdel, som GR Utbildning ansvarar för, och en utställningsdel i Svenska Mässans regi.
Karl Alfredsson hoppas på en bred uppslutning:
– Vi brukar fortbilda närmare 2 000 lärare varje år på olika platser, under första veckan i november. Den siffran hoppas vi överträffa rejält.
– Nu bjuder vi dessutom in skolpersonal från hela Västsverige, inte bara Göteborgsregionen.

•• Fyra temaområden står i fokus i höst: förskolan, IT och lärande, entreprenöriellt lärande och inspiration.
– Det handlar om alltifrån datorns roll i utbildningen och upplevelsebaserat lärande till hur vi ska organisera skolan för att göra eleverna mogna för det samhälle som väntar, säger Karl.
– Mycket handlar också om ren inspiration, vi kommer att ha många spännande föreläsare.

•• I direkt anslutning till seminarierna skapas en utställning med alla slags läromedel, böcker, IT-verktyg, pedagogiska leksaker, m m.
– Vår tanke är att koppla ihop utställningen med olika teman, så att deltagarna direkt kan se, känna och prova på de olika hjälpmedel och lösningar som tas upp, förklarar Johan F Lundberg, business manager på Svenska Mässan.
– Men det blir ingen traditionell mässa med bara montrar. Meningen är att utställningen ska bli en naturlig fortsättning på konferensen, där man samlas och snackar vidare. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa miljöer som inbjuder till fortsatt samtal.


Vill du veta mer? Ring Karl Alfredsson, GR Utbildning, tfn 0706-99 94 50. Johan F Lundberg är business manager på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 35 eller 0708-80 80 67.

412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Veronica Nyblom

Veronica Nyblom

Presskontakt PR & Communication Manager Svenska Mässan koncernen / The Swedish Exhibition & Congress Centre Group + 46 (0) 701 69 71 42
Magnus Matsson

Magnus Matsson

Presskontakt PR & Communication Manager Svenska Mässan Gothia Towers +46 31 708 82 56
Maria Rogstad Norberg

Maria Rogstad Norberg

Presskontakt Kommunikationschef Bokmässan 031-708 84 70
Lena Johansson

Lena Johansson

Presskontakt Presskontakt Gothia Towers Hotel Gothia Towers, Gothia Towers Restauranger 031-750 88 63
Anna Jarnö

Anna Jarnö

Presskontakt Business Manager 031-708 80 85
Erika Rogbrant

Erika Rogbrant

Presskontakt Brand Manager 031-708 80 02

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg.

Svenska Mässan Gothia Towers är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Mötesplatsen grundades 1918 och arrangerar och driver idag mässor, möten, hotell, restauranger och spa. Varje år välkomnas två miljoner besökare från hela världen att mötas, äta och bo hos oss. Mötesplatsen ägs av Svenska Mässan Stiftelse, en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet.
Läs mer på svenskamassan.se och svenskamassan.se/media

The Swedish Exhibition and Congress Centre and Gothia Towers is Northern Europe's largest meeting place for overall experiences with a unique location in the middle of the event district in central Gothenburg. The meeting place was founded in 1918 and today arranges and operates fairs, meetings, hotels, restaurants and spas. Every year, two million visitors from all over the world are welcomed to meet, eat and stay with us. The meeting place is owned by The Swedish Exhibition and Congress Centre Foundation, a financially independent foundation without owners and investors with the mission of promoting business.
Read more at en.svenskamassan.se

Svenska Mässan / Swedish Exhibition & Congress Centre Group
Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg
Sweden