Skip to main content

Sveriges nya energiminister Ibrahim Baylan till Power Circle Summit på Svenska Mässan i Göteborg den 6 november

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2014 10:42 CET

Det är en stor ära att få välkomna vår nya energiminister, Ibrahim Baylan, till Power Circle Summit för att ta del i samtalet om strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknad.

Regeringen skriver i sin regeringsförklaring att energipolitiken är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och att sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Detta visar på att ett hållbart energisystem är mer aktuellt än någonsin!

Nu är parterna bakom Power Circle Summit glada att kunna presentera Sveriges nya energiminister Ibrahim Baylan som en av de namnkunniga talarna i samband med konferensen.

Power Circle Summit samlar nästa vecka landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att dela insikter om framtidens el- och energimarknad. Besökarna får på Power Circle Summit möjlighet att delta i debatten gällande utvecklingen av framtidens energisystem tillsammans med ledande innovatörer samt elanvändare från såväl fastighet och industri.
Här kommer bland annat kundsidans nya behov att tas upp, samt hur de agerar och vilka önskemål har de för framtiden.

Temapartners för Power Circle Summit är Samordningsrådet för smarta elnät och
Energimyndigheten, och de står bakom delar av högaktuella seminariepunkter, se nedan. 
 


Samordningsrådet för smarta elnät lämnar under hösten in sin nationella handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Den tar bl. a upp hur smarta elnät ska implementeras i Sverige, vilka som blir de ledande aktörerna och hur de svenska energi- och miljömålen möjliggörs av detta. Vilka möjligheter och hinder finns? Flera av de allra mest initierade personerna bakom utredningen finns på plats för att presentera de viktigaste slutsatserna i handlingsplanen och diskutera hur smarta elnät ska bli en framgång för Sverige.

Energimyndigheten kommer att presentera en studie som beskriver villkoren för små och medelstora innovationsbolag inom miljöteknikområdet då de ska in på en marknad som ofta domineras av mycket stora aktörer. Hur ser villkoren ut, vilka problem och möjligheter möter de?

I samband med Power Circle Summit presenteras även en minimässa där ett antal nya energiteknikbolag kommer också att visa upp sina innovationer i direkt anslutning till konferensen. För mer information se www.pcsummit.se

Följ Power Circle Summit på Twitter via @PCSummit_se och #PCSummit14

Power Circle Summit arrangeras av: Power Circle, Svenska Mässan och Business Region Göteborg.
Samarbetsparter:
Energimyndigheten och Samordningsrådet för smarta elnät.

För mer information, kontakta;
Malin Hansson, projektledare Power Circle AB
+46 (0)70-280 3161, malin.hansson@powercircle.org
Ola Lundqvist, affärsansvarig Svenska Mässan
+46 (0)31-708 82 45, ola.lundqvist@svenskamassan.se

Om Power Circle Summit:
Energibranschen handlar inte längre bara om energi. De senaste åren har den både blivit bredare och större. Och under de kommande spås förändringstakten att öka ytterligare. För att främja framtiden och värna om hållbarhet i samhället är det viktigt att vi i den nya branschen engagerar oss tillsammans.

Power Circle Summit ska med jämna mellanrum samla landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare till att lyfta sina tankar kring innovationsteknik och strategi. Viktigt för vår gemensamma skull. Viktigt för hela landet.

Svenska Mässan

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är en av Nordens största och ledande arrangörer av mässor, events och konferenser med fokus på att skapa nya och bättre affärer genom personliga och gränsöverskridande möten.

Mässportföljen består av ett 30-tal egna varumärken jämte uppdragsmässor, som riktar sig till ett brett spektrum av branscher. Portföljen är i ständig utveckling för att möta våra kunders olika behov. Med ledande kompetens, gedigen erfarenhet och stor kapacitet skapar vi arenor för goda affärsmöjligheter på vår unika anläggning i stadens hjärta. Vår ambition är att vara våra kunders mest affärsskapande partner.

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Mässan Stiftelse med ca 70 anställda och en omsättning på runt 230 Mkr. Vd är Ulrika Liss-Daniels.
Andra bolag i Svenska Mässan-koncernen är Gothia Towers AB och Bok & Bibliotek i Norden AB.

Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se - www.svenskamassan.se