Skip to main content

Underhållsmässan vässar kunskapsutbudet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 11:06 CET

Kostnadsfria diplomutbildningar för ökad säkerhet i branschen

Underhåll är Skandinaviens främsta övergripande forum för underhållsbranschen. Under mässdagarna 11-14 mars 2014 ges besökarna möjlighet att kostnadsfritt ta del av flera väsentliga diplomutbildningar i samarbete med utställarna Dematek och Coor.
Utbildning i ansvars- och säkerhetsfrågor är en viktig och värdefull aspekt för alla företag och särskilt inom industrin. När Skandinaviens stora mötesplats Underhåll åter slår upp portarna den 11-14 mars nästa år, erbjuds därför besökarna en unik möjlighet att utan kostnad vidareutveckla sin kompetens i dessa frågor.

Utbildningarna erbjuds i regi av Dematek, specialister på lyftteknik och -service, samt av Coor Service Management, Skandinaviens största serviceleverantör. Tillsammans erbjuder företagen utbildningar inom områden som arbetsmiljöansvar, kranar och lyft, hjärt- och lungräddning, heta arbeten och mobila arbetsplattformar.

”Det är en viktig uppgift för Underhållsmässan att erbjuda den senaste och mest uppdaterade kompetensen för våra besökare”, säger Anna Jarnö, mässansvarig för Underhåll. ”Redan 2012 erbjöd vi de första diplomutbildningarna på mässan och nu känns det naturligt att bygga ut den satsningen.”

Hon fortsätter: ”Dematek och COOR är specialister inom sina områden och vi är mycket glada över deras medverkan. De här utbildningarna ger ytterligare skäl för företag i branschen att besöka mässan. Kursutbudet gör att vi dels kan erbjuda mer på ett och samma ställe, dels erbjuda ett innehåll som passar fler befattningar.”

Här är hela listan över Underhållsmässans säkerhetsutbildningar:

Ansvarsutbildning vid två separata tillfällen - den 12 och 13 mars
Redan den 1 juli 2007 skärpte Arbetsmiljöverket kraven på hantering av bland annat lyftanordningar. Detta är fortfarande relativt okänt i många företag.

Rätt utbildning kan vara helt avgörande för egen och andras säkerhet. Därför erbjuder Dematek i samarbete med Underhållsmässan en ansvarsutbildning riktad till chefer, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud. Utbildningen går igenom vilka lagar och regler som gäller, samt vilket ansvar arbetsgivare respektive arbetstagare har när det gäller lyft, truckkörning, skylift, fallskydd, elarbeten och första hjälpen.

Plats: Underhållsmässan i Göteborg den 12 alternativt den 13 mars; 30 platser kan erbjudas per dag. Utbildningen, som till ordinarie pris kostar 1 200 SEK, är kostnadsfri under mässdagarna. Länk till anmälan finns på www.underhall.se 
Arrangör: Dematek

HLR, Hjärt- och lungräddning vid två separata tillfällen - den 11 och 13 mars
Kunskap om hjärt- och lungräddning räddar hundratals liv varje år. Men att genomföra en sådan insats under stress, när olyckan är ett faktum ute på arbetsplatsen, är inte okomplicerat.

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna god teknik i att hantera hjärt- och lungräddning samt luftvägstopp, och sörja för att de känner sig trygga och motiverade för att göra en livräddande åtgärd om olyckan är framme.

Plats: Underhållsmässan den 11 alternativt den 13 mars; 10 platser kan erbjudas per dag. Utbildningen, som till ordinarie pris kostar 1 000 SEK, är kostnadsfri under mässdagarna. Länk till anmälan finns på www.underhall.se 
Arrangör: Coor Service Management

Heta arbeten - den 12 och 13 mars (kursen pågår under två halvdagar)
Hur skyddar man sig bäst på en arbetsplats där heta arbeten som till exempel svetsning ska utföras? En brandskyddsutbildning höjer säkerheten och ökar riskmedvetandet hos alla.

Syftet med denna utbildning är att kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand- och personskador minimeras.

Plats:
Underhållsmässan i Göteborg den 12 och 13 mars; 15 platser kan erbjudas och utbildningen sträcker sig över två halvdagar. Utbildningen, som till ordinarie pris kostar 1 700 SEK, är kostnadsfri under mässdagarna. Länk till anmälan finns på www.underhall.se 
Arrangör: Coor Service Management

Mobila arbetsplattformar - den 11 och 12 mars (kursen pågår under två halvdagar)
Kursen vänder sig till alla som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar, så kallade skylifts. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Denna utbildning följer standarden SS-ISO 18878:2004 samt liftläroplanen LLP.

Plats: Underhållsmässan i Göteborg den 11 och 12 mars; 12 platser kan erbjudas och utbildningen sträcker sig över två halvdagar. Utbildningen, som till ordinarie pris kostar 2 800 SEK, är kostnadsfri under mässdagarna. Länk till anmälan finns på www.underhall.se 
Arrangör: Coor Service Management

Anna Jarnö, mässansvarig för Underhåll, ser stora fördelar med det nya utbildningsutbudet.
”Vi tycker det är ett tillskott i helt rätt anda att nu kunna erbjuda fler utbildningar inom säkerhet på Underhållsmässan. Det breddar vårt utbud och ger ett mervärde till våra besökare. Vi hoppas att många tar chansen att öka sin kompetens utan kostnad när de besöker branschens största mötesplats. Välkommen till Underhållsmässan den 11 -14 mars!”

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Jarnö, mässansvarig, tfn 031-708 80 85, 0702-91 41 84
E-post: anna.jarno@svenskamassan.se 
Hemsida: www.underhall.se

Detta är Underhållsmässan
Underhåll är Skandinaviens främsta övergripande forum för alla som arbetar med driftsäkerhet och underhåll. Den 11-14 mars 2014 öppnar mässan för 30:e gången på Svenska Mässan i Göteborg.

Underhållsmässan är idag en tvärfunktionell mötesplats där i stort sett alla industribranscher är representerade. Här finns bredaste tänkbara utbud för den som arbetar med tekniskt underhåll, men även inspiration och kunskap för de chefer och ledande befattningshavare som driver investerings- och beslutsprocesserna kring underhållsfrågor. 2012 hade mässan 246 utställare och 9 139 besökare.

Om Dematek
Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar och erbjuder allt från små kättingtelfrar, lättlastsystem och svängkranar till stora traverskranar.
Dematek utvecklar, säljer, servar och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Dematek erbjuder ett omfattande urval av lyftutrustning genom bland annat Demag Cranes & Components, Nordgreif och Brunnhuber, liksom tillgång till konstruktörer, ingenjörer, utbildare och över 100 välutbildade servicetekniker runt om i landet. Dematek har 160 anställda och omsätter cirka 280 miljoner SEK.

Om Coor Service Management
Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. COOR har funnits sedan 1998 och har idag cirka 7 000 medarbetare främst i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Årsomsättningen är cirka 8 000 MSEK. Sedan 2008 ägs Coor av Cinven.

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på cirka 900 Mkr och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.