Skip to main content

Upphandlingsmyndigheten är Sveriges Modernaste Myndighet

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2019 00:25 CET

Civilminister Lena Micko delar ut utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndigheten till Åsa Olsson och Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten

En liten myndighet med ett stort uppdrag, som på kort tid gjort en lång resa. Så beskrivs mottagaren av utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2019. Upphandlings­myndigheten fick motta priset under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan under tisdag kväll.

Juryns motivering lyder:

Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta.

Juryn för Sveriges Modernaste Myndighet 2019 består av:

Lars Amréus, ordförande GD-föreningen, Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan, Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, Britta Lejon, ordförande ST, Jenny Madestam, fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Förvaltningsakademin Södertörns högskola, och Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret.

Sveriges Modernaste Myndighet utses vartannat år i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. Priset är 50 000 kr och en glasskulptur av glaskonstnären Helena Gibson.

Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • kvalitet, enkelhet och effektivitet
  • engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • förnyelse och innovation
  • hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling

Övriga nominerade myndigheter var CSN och Ekonomistyrningsverket. Läs mer om utmärkelsen på  kvalitetsmassan.se.

Kvalitetsmässan pågår den 12–14 november 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år och är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter. Läs mer på www.kvalitetsmassan.se

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter. Läs mer på www.svenskamassan.se