Skip to main content

Välkommen till Trä & Teknik 2018!

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2018 08:56 CEST

Banbrytande höghusarkitekt till Trä & Teknik. Londonbaserade Kevin Flanagan berättar om sina visioner om att bygga höghus i trä.

På årets Trä & Teknik fortsätter vi att spegla hela värde­kedjan: från stock via sågverk till hela den tillverkande träindustrin. Här visas raden av slutprodukter och inno­vativa framtidslösningar i trä. Presenterat av branschens ledande nyckelpersoner.

Några av talarna är: Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet, Kajsa Crona, professor i boendets arkitektur, Sweco, Peter Rockedal, teknisk direktör, Moelven, Per Bergren, IKEA Industri , Helena Lidelöw, konstruktionschef, Lindbäcks bygg, världsberömde Kevin Flanagan, PLP Architecture i London är bara några exempel! Se vidare på www.traochteknik.se.

Mässan vänder sig till alla som arbetar med trä. Under fyra dagar möts här politiker och produk­tionsfolk, beställare, byggherrar, kommunfolk, fastig­hetsägare, stadsplanerare, arkitekter, konstruktörer, designers och många fler.

Digitalisering och effektivisering är ett måste för en lönsam framtid. Som svar på behovet har vi skapat ett fulladdat seminarieprogram för att inspirera och hjälpa företag i industrin att bli effektivare och öka sin globala konkurrensför­måga. På scenerna presenteras en rad konkreta case. Från de som bygger i trä till de som använder ny produktionsteknik. Vi sätter fokus på att öka beställarkompetensen genom Industri 4.0. Vidare nödvändigheten att digitalisera såväl sågverk som möbel- och snickeriindustri. Se bl.a. det digitala sågverket från Moelven som och Biesses nya IoT-plattform Sophia båda premiärvisas på plats.

Klimatperspektivet och det industriella byggandet går som en röd tråd genom årets Trä & Teknik. Trä är det enda förnybara byggmaterialet, det enda som binder koldioxid. Det industriella byggandet disku­teras i flera programpunkter. Allt fler anser att det är med ökat användande av trä vi kan nå klimatmålen. Dessutom med fördelar som kortare byggtid, lägre kostnader och minskad miljöpå­verkan.

Nytt för i år, Arkitektdagen, om arkitektur och träbyggande. Träbyggandet i Sverige spås dubbleras under de närmaste åtta åren. Mot den bakgrunden har vi skapat Arkitektdagen den 29:e augusti, en dag om arkitektur och träbyggande, där vi tillägnar en heldags scenprogram till arkitekter och nyckelpersoner inom industriellt byggande. Träffa bl.a. Träbyggnadskansliet, White och AIX som har tagit initiativet till ett nätverk för alla arkitekter där man kan samverka och vara ett forum för gemensamma träbyggnadsfrågor.

Fåtöljen kommer att öka svensk konkurrenskraft och innovationshöjd. I samband med mässan kommer den produktionstekniska tävlingen "Fåtöljen", skapad av nätverket Innovation Square Sweden att lanseras. Tävlingen är ett initiativ till att stimulera innovation och nytänkande i möbelindustrin och på sikt stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. En prototyp har tagits fram av Dan Ihreborn i samarbete med Stolab, i en produktionstekniskt avancerad formgivning som ska locka unga formgivare att ställa upp i tävlingen som kommer att spänna över två år.

För fullständigt seminarieprogram, klicka här »

Mässans öppettider

tisdag - torsdag 09.00-17.00
fredag 09.00-16.00

Pressackreditering
Ansökan om pressackreditering görs här »
Ackrediteringarna hämtas ut i Press Centre som är beläget på plan 2 med ingång via Svenska Mässans huvudentré.

Välkommen till Trä & Teknik på Svenska Mässan den 28-31 augusti!


Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning.

LÄS MER OM TRÄ & TEKNIK »

För frågor kontakta:

Annika Persson, affärsutvecklare, Svenska Mässan, tfn 031-708 80 43

Stefan Sundqvist, affärsansvarig Trä & Teknik, tfn 031-708 80 71

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 3,1 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se