Skip to main content

Vi får inte förlora själen när vi renoverar

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2017 12:23 CEST

Riva eller lyxrenovera? Vilket alternativ ska man välja för halvsekelgamla bostadsområden i förfall?
I Alingsås har man hittat en tredje väg.
– Vi lyssnar på de boende och renoverar hållbart och långsiktigt, säger Ing-Marie Odegren, VD på Alingsåshem.

Det högaktuella ämnet tas upp i seminariet ”Gammalt möter nytt – stadsutveckling och hållbara renoveringar” på Nordic Architecture Fair, 7–8 november på Svenska Mässan i Göteborg.

Diskussionen leds av Pär Svensson på Passivhuscentrum Västra Götaland, som är partner till konferensen på Nordic Architecture Fair. Centret arbetar med information, utbildning och rådgivning kring energieffektivt byggande.
– Det är viktigt att få med hela hållbarhetsbegreppet, samverkan mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Med den boende, människans hälsa och välbefinnande, i centrum, säger han.

Passivhuscentrum har varit med som experthjälp vid den uppmärksammade renoveringen av stadsdelen Brogården, ett miljonprogramsområde med 16 byggnader och 300 lägenheter i Alingsås. Husen, med söndervittrade fasader, renoverades grundligt men varsamt under sju år, 2007–2014. Kommunägda Alingsåshem har fått mycket beröm för arbetet, inte minst med tanke på att alla som ville kunde bo kvar efteråt.
Energianvändningen minskade med 75 till 80 procent.
Nu är man igång med en renovering av ett liknande område, Noltorp, med 600 lägenheter, där man fått statligt stöd till renovering med kvarboende.

Ing-Marie Odegren, VD för Alingsåshem, medverkar i seminariet på Nordic Architecture Fair. Hon menar att det man gjort egentligen är ganska enkelt:
– Vi börjar med att fråga: vilka är kvaliteterna? Så listar vi dem. Sedan tittar vi på bristerna och åtgärdar dem. På så vis behåller vi själen i området. Det är inte så svårt, säger hon.
Till grund för renoveringarna lät man göra beteendeundersökningar.
– Vi ville veta vilka drivkrafter människor har i sitt boende, berättar Ing-Marie.
Underlaget man fick fram hjälpte till att hitta lösningar för många.
– En hyresgäst i en trea efterfrågade t ex ofta en tvåa för att kunna bo kvar när maken gått bort eller flyttat till ett äldreboende.
Andra hyresgäster, främst barnfamiljer, ville ha större boendeyta.
– Men för att förstå det måste du ha samtal med människor.

Grundläggande för renoveringarna är ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv med låg energiförbrukning och omtanke om människor. Ing-Marie Odegrens inställning är att de som gillar sitt bostadsområde ska kunna bo kvar:
– För dem är områdets själ central, alltså den känsla man har för sitt boende. Det har vi sett tydligt i de här studierna.
För henne har det inte varit ett alternativ att riva dessa områden.
– När jag får den frågan svarar jag alltid: Man river inte människors hem.

En av de brister som åtgärdats var den ensidiga sammansättningen av lägenheter. Vid renoveringen skapas mer varierade boenden. Dessutom tar man av lägenhetsytorna för att göra nya hissar och förråd i varje trapphus.
– Där kan man ställa sin cykel, barnvagn eller rullator. Nio lägenheter delar förråd. Vi räknade med att man i en sådan liten grupp inte stjäl utan litar på varann. Och det har fallit väldigt väl ut, konstaterar Ing-Marie Odegren.
Till grund för omdaningen ligger fem typologier, olika sätt att se på boendet. Utöver demografiska och sociografiska variabler, som visar hushållets storlek och bostadens standard, lade man till en psykografisk variabel.
– Med hjälp av den ser vi vilken roll boendet spelar i en människas liv och vilken boendeform man efterfrågar, säger Ing-Marie.
– Hållbarheten handlar inte bara om ekologi. De sociala och ekonomiska dimensionerna är lika viktiga. Alltsammans måste hänga ihop.

Nordic Architecture Fair är mötesplatsen för framstående arkitektur och stadsplanering. Under två händelserika dagar sammanstrålar arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare, byggherrar och ingenjörer för att diskutera hur framtidens samhällen bör se ut och fungera.

> LÄS MER OM NORDIC ARCHITECTURE FAIR

För frågor kontakta:

Ing-Marie Odegren, VD Alingsåshem, 0322-61 77 00. 

Anki Fagerström, affärsansvarig Nordic Architecture Fair, tfn 031-708 82 37.
E-post: anki.fagerstrom@svenskamassan.se


Annika Persson, affärsutvecklare Svenska Mässan, tfn 031-708 80 43.
E-post: annika.persson@svenskamassan.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se