Pressmeddelande -

Hej Bertil Rosquist, miljöchef på Svenska McDonald’s! Det talas mycket om nedskräpning. Hur ser McDonald’s på den debatten?

För oss är det viktigt att se till att vi har rent omkring oss och att miljön inte påverkas på ett negativt sätt. Vi städar rutinmässigt omgivningen kring våra 230 restauranger runt om i Sverige. Och vi uppmanar alla våra gäster att använda papperskorgar när de gått bort från restaurangernas egen källsortering. Vi tar ett större ansvar än många andra företag och restaurangkedjor. Jag tycker också att vi tar ett utökat ansvar genom att medverka i lokala kampanjer t ex Kapsyljakten, Håll Sverige Rent och Ett skräp om dagen. Vi kommunicerar också de här frågorna på våra brickunderlägg och har även arbetat med skyltar och dekaler för att uppmana våra gäster att inte slänga skräp i naturen. Vi sätter också i många fall upp papperskorgar utanför vårt närområde för att dra vårt strå till stacken. Tyvärr ser man dock ibland hur våra förpackningar ändå har lämnats på andra ställen än i papperskorgen. Jag och andra inom företaget ser då själva till att plocka upp skräpet. Sedan finns det även behov av fler papperskorgar och en allmänt ändrad attityd till nedskräpning i hela samhället. Vi har tydliga rutiner ute på restaurangerna om hur resterna efter måltiden ska kastas för att kunna återvinnas. Men vårt ansvar slutar inte där! Det är viktigt att alla - producenter, kunder och miljöorganisationer- gör gemensam sak för att minska nedskräpningen - det tjänar hela samhället på. Vem bär ansvaret för nedskräpningen? Det gör vi alla! Dels är det en attityd- och kunskapsfråga för oss som enskilda personer och företag, och dels är det en producent- och förpackningsfråga för näringslivet samt naturligtvis en avfalls- och städfråga för samhället. Tillsammans kan vi alla bidra till ett renare Sverige. Vilket mål har McDonald's för miljöarbetet? Källsorteringen på våra restauranger är en grundbult i vårt omfattande miljöarbete. Vi på McDonald's inser vikten av långsiktigt hållbar utveckling, där minskad användning av energi och naturresurser är en stor del. Därför är över 90 procent av våra förpackningar tillverkade av förnyelsebara material. Vi har hårda miljökrav på våra leverantörer och våra restauranger byggs i största möjliga mån med naturliga material. Dessutom köper 85 procent av restaurangerna Bra Miljöval-märkt el. Det känns bra och viktigt att vara med och påverka och förbättra miljön på ett hållbart sätt tillsammans med våra gäster. Hur ska ni driva miljöarbetet? Vi tänker fortsätta att utveckla miljöarbetet. Nedskräpningen är en av våra prioriteringar i miljöplanen för 2006. För mer än tio år sedan startade vi Sveriges största källsorteringsskola och lärde både medarbetare och gäster att sortera rätt, och blev på så sätt en förebild för andra företag inom miljöområdet. Vi har under flera år medverkat i kampanjen Kapsyljakten och drivit på ansträngningarna för att minska skräpet ute i naturen. Vi har också under flera år samarbetat med bl a Håll Sverige Rent i olika kampanjer och genomfört miljöutbildning tillsammans med Det Naturliga Steget.

Ämnen

  • Företagande