Blogginlägg -

Alla kristna i Brasilien har inte samma agenda

Brasilien är ett intressant exempel på hur religiösa aktörer spelar en allt större roll i politiska processer. Men beskrivningen i Sverige om hur de kristna kyrkorna medverkar till den populistiska stämningen i Brasilien är ensidig och ytlig, skriver vi i Utrikesmagasinet tillsammans med Jan-Åke Alvarsson (Uppsala universitet), Anna-Maria Jonsson (EFK) och Niclas Lindgren (PMU).

I Utrikespolitiska institutets nättidning Utrikesmagasinet publicerades nyligen vår uppmaning till alla som följer utvecklingen i Brasilien att nyansera sin förståelse av vilken roll kristna spelar i landet. Eftersom en majoritet av befolkningen identifierar sig som kristna är det ofrånkomligt att kristna väljare varit med och röstat fram den högerkonservativa Bolsonaro:

"Men verkligheten som vi möter genom resor och samtal är komplex. Det finns också stora geografiska skillnader i valutgången. I norra Brasilien har vi mött oro bland baptistpastorer som ber för sitt lands framtid. Kortfattat kan Brasilien beskrivas som splittrat, också bland de kristna. Den nytillsatta familjeministern Damares Alves, tillika evangelikal pastor, förespråkar rosa för flickor och blått för pojkar. Samtidigt är homosexuellas rättigheter en viktig fråga för Comunidade Cristã Nova Esperanças i São Paulo, som själv identifierar sig som pingstkyrka."

I artikeln ger vi en beskrivning av den stora mångfald av kyrkor som finns i Brasilien, från katoliker till pingströrelsen och evangelikala samfund med starka band till Sverige. Vi diskuterar också den viktiga roll som många kyrkor tagit i arbetet mot fattigdom och korruption i landet. Vi menar att orsakerna till Bolsonaros framgångar snarare ligger i missnöje och brist på förtroende för tidigare politiska makthavare än i Bolsonaros traditionella familjepolitik. 

Artikeln i sin helhet kan läsas här.

Undertecknare är:

Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi vid Uppsala Universitet, med pentekostalism som fokus i sin forskning

Anna-Maria Jonsson, regionledare för Latinamerika och Iberiska Halvön, Evangeliska Frikyrkan

Niclas Lindgren, direktor Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU)

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • kyrkor och mission
  • civila samhället
  • religiös läskunnighet
  • mänskliga rättigheter

Relaterade event