Blogginlägg -

​I en brusten värld är rättighetskonflikter vardag

Med våra medlemsorganisationer och deras internationella partners strävar vi efter mänsklig värdighet och rättvisa i en värld där väpnade konflikter, brist på rent vatten, utbildning och sjukvård hindrar människor från att leva i frihet från våld och tvång, skriver vi på Dagen debatt med anledning av debatten om vår jämställdhetspolicy.

”Kristna ledare har tystnat i abortfrågan och kristna organisationer accepterar statens försök att sprida svensk abort­politik” skriver Torbjörn Aronson (Dagen 26/6). Under våren har Svenska missionsrådets jämställdhetspolicy från 2016 uppmärksammats. Anledningen är att den nämner tillgång till information om laglig abort som en del av det arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter som vi stödjer i internationella biståndsinsatser.

Vi håller inte med om att tystnad råder bland kristna ledare i abortfrågan. Vi går inte heller med på att kallas för naiva och statligt manipulerade.

Svenska missionsrådet är en ekumenisk paraplyorganisation vars medlemsorganisationer består av kyrkor, samfund och ideella organisationer med bred förankring inom svensk kristenhet. Till våra medlemmars bredd kommer alla deras olika lokala partners i mer än 50 länder över hela världen.

Det som Aronson kallar groteska undantagssituationer är vardag för många av dem. Tillsammans strävar vi efter mänsklig värdighet och rättvisa i en värld där väpnade konflikter, brist på rent vatten, utbildning och sjukvård hindrar människor från att leva i frihet från våld och tvång. I detta arbete finns ofrånkomliga rättighetskonflikter mellan olika människors behov. Det kan handla om balansgången mellan säkerhet och integritet, eller vems liv som är mest skyddsvärt – det ofödda barnets eller den gravida kvinnans.

Teologisk reflektion är vårt sätt att bearbeta verkliga dilemman för att kunna agera i en brusten värld. Sådana samtal pågår internt hos oss, men även vid andra mötesplatser, och kan inte beskrivas som tystnad. Det handlar dock ofta om utforskande dialog och en prövande hållning som passar bättre i trygga rum än på debattsidor.

Vid våra mötesplatser värnar vi yttrandefrihet och religions- och övertygelsefrihet. Så skapar vi ett sällsynt utrymme där vi söker förstå varandras – och andras – erfarenheter, åsikter och värderingar. Som kallade att vara en del av Guds mission behöver vi respekt för att teologisk och etisk reflektion kan leda människor och organisationer till olika slutsatser, prioriteringar och arbetssätt.

En del av våra medlemsorganisationer arbetar med stöd av biståndsmyndigheten Sida. Andra har valt att inte göra det. Det finns olika teologiska argument för hur kyrkan bäst bidrar till att Guds rike gestaltas här och nu. En del anser att kyrkan på egen hand bör skapa det alternativa goda samhället; andra anser att det också behövs breda samarbeten utanför den kristna gemenskapen. Det är just medlemsorganisationernas olika strategier som gör Svenska missionsrådets gemenskap och mötesplatser så lärorika.

Ett av våra uppdrag från medlemsorganisationerna är att möjliggöra samarbete med Sida för de gemensamma mål som finns i Agenda 2030. Det handlar bland annat om att främja fredliga och demokratiska samhällen, respektera mänskliga rättigheter, arbeta för jämställdhet och minskad fattigdom. När vi skriver avtal om bidragsförmedling med Sida är vi tydliga med vår kristna värdegrund och det mervärde som vår kristna identitet har i utvecklingssamarbetet. Det har Sida respekt för. Dessutom märker vi ett ökat intresse och efterfrågan på vår kompetens från såväl Sida som UD. I dessa kontakter erkänns och uppmuntras vår självständighet vilket ger oss möjlighet att komma med kritiska frågor och konstruktiva förslag för fortsatt samarbete.

Vår uppgift som missionsråd är att vara en mötesplats för reflektion och samarbete, inte minst i angelägna frågor som berör teologi och tillämpningen av mänskliga rättigheter. Vi tar den uppgiften på stort allvar. Nyligen lanserade vi till exempel antologin For Better for Worse där religionens roll i det internationella biståndsarbetet undersöks utifrån vår och andras erfarenheter av att brottas med just dessa frågor. Samtidigt delar vi den oro som finns över att religiösa aktörer utnyttjas i geopolitiska maktspel. Det finns många exempel på hur religiösa aktörer, även kyrkor, bidrar till förtryck av minoriteter, odemokratiska system och en utarmning av skapelsen. Det är ett tema som vi undersöker närmare i For Better for Worse.

Religiösa aktörer, oavsett relation till staten, har ett stort moraliskt ansvar för människors rättigheter och behov. Det finns sällan enkla svar på hur vi bör ta det ansvaret, men en bra början är att göra plats för de utforskande och respektfulla samtalen. Det försöker vi göra och välkomnar den som vill vara med till våra öppna mötesplatser.

Eva Nordenstam von Delwig, ordförande Svenska missionsrådet

Kristina Patring, rådgivare Svenska missionsrådet och medförfattare For Better for Worse

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • religionsfrihet
  • kyrkor och mission
  • mänskliga rättigheter
  • religiös läskunnighet
  • civila samhället
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Relaterat innehåll