Blogginlägg -

Kyrkorna måste arbeta politiskt

Almedalen. Visby är fyllt av främst företag och sedan politiker, myndigheter och organisationer. Partierna syns mest på kvällarna.

I domkyrkan samtalar vi om i vilka samhällsfrågor kyrkorna får agera. Svenska kyrkan har gjort en undersökning om kyrkor och politik som visar att många människor tycker det är okej att kyrkor uttalar sig om fred, bistånd och mänskliga rättigheter. Däremot är det inte lika okej med vapenhandel, sjukförsäkringar och klimat.

Vi är några som deltar i en panel utifrån undersökningen. Jag konstaterar att vapenhandel självklart är en fredsfråga som kyrkorna ska arbeta med.

Fred kan låta så gulligt. Vem vill inte ha fred? Men när fredsfrågan länkas till svensk vapenexport blir det genast känsligare. Men kyrkornas uppdrag är att stå på de fattigas sida, och där ingår alla människor som drabbas av svenska vapen.

Eva Brunne, biskop i Svenska kyrkan i Stockholm, lyfter fram att kyrkan alltid har varit politisk, och att det är naturligt att kyrkan agerar för förändring utifrån tron.

Det instämmer jag i. Oavsett vad opinionsundersökningar säger är jag övertygad om att kyrkorna alltid måste arbeta politiskt (men inte partipolitiskt).

Kyrkorna har ett ansvar i samhället för att göra det rättvisare och mer människovärdigt. Det behövs salt, det behövs röster som ifrågasätter till exempel vapenhandel - även om man riskerar att betraktas som obekväm.

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare Svenska missionsrådet

Ämnen

  • Bistånd