Tro, frihet och förändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik

Dokument -

Tro, frihet och förändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik

Religionsfriheten är hotad. Internationellt begås oerhörda brott mot religionsfriheten och i många länder ökar de. Men bristande religionsfrihet är också ett hinder för att Sveriges utrikespolitiska prioriteringar ska ge resultat, ändå är frågan nästan osynlig i utrikespolitiken. I dag publicerar Svenska missionsrådet en rapport om hur religionsfrihet kan integreras i svensk utrikespolitik.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Relaterat innehåll