Gå direkt till innehåll
Kvinnor och män samtalar om en humanitär insats i Borena zone, Etiopien.
Kvinnor och män samtalar om en humanitär insats i Borena zone, Etiopien.

Pressmeddelande -

Almedalen: Religiös värld, sekulärt bistånd - hur går det ihop?

Vad sker i mötet mellan bistånd från ”världens mest sekulariserade land” och en omvärld där religion är en livsviktig faktor för människors identitet, samhörighet och utveckling? I Svenska missionsrådets seminarium under Almedalsveckan tar vi upp konkreta exempel på hur tro, religion och religiösa aktörer kan vara både resurs och hinder i utvecklingssamarbetet.

Varför saknar de policydokument som styr svenskt utvecklingssamarbete ett tydligt religionsperspektiv, och hur påverkar det kvaliteten och effektiviteten i de svenska biståndsinsatserna? Är tron ett mervärde eller en belastning hos så kallade ”Faith Based Organisations” (FBO:s)? Och hur agerar svenska (religiöst obundna) biståndsaktörer i en utvecklingskontext där religionen i högsta grad är levande? I seminariet kommer vi att belysa dessa frågeställningar genom ett samtal om hur religionen syns respektive inte syns i biståndets styrdokument och i den generella biståndsdebatten, samt diskutera konkreta exempel på hur religion och religiösa aktörer kan vara både resurs och hinder för att insatser ska nå sina mål.

Medverkande: Anna Hammargren, enhetschef för internationellt utvecklingssamarbete, UD Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet (moderator)
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
Annika Magnusson, biträdande chef för Prevention, Peacebuilding and Governance, Folke Bernadotteakademin
Niclas Lindgren, direktor, PMU

Tid: Tisdag 4 juli kl 12.00–12.45

Plats: Sverige i världen-scenen, Donnersgatan 6, Visby

Seminariet arrangeras tillsammans med PMU och Kunskapsforum för religion och utveckling. Det livesänds även på webben via www.sverigeivarlden.se

Svenska missionsrådet medverkar också i följande arrangemang:

Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030, måndag 3 julikl 17.00–17.45, arr CONCORD, Sverige i världen-scenen, Donnersgatan 6

Religiös beröringsskräck, onsdag 5 juli kl 08.30–09.30, arr tillsammans med SKR och Equmeniakyrkan,Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Vad vill partierna med biståndet?, torsdag 6 juli kl 11.00–11.45, arr CONCORD, Sverige i världen-scenen, Donnersgatan 6

Anders Malmstigen, Niklas Eklöv, Sanna Svensson och Carolina Klintefelt är på plats i Almedalen 3–6 juli.

För mer information:carolina.klintefelt@missioncouncil.se, 076-501 17 00

Ämnen

Kategorier


Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Tillsammans arbetar vi för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.

www.missioncouncil.se, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma