Pressmeddelande -

Eva Nordenstam von Delwig ny ordförande för Svenska missionsrådet

Vid Svenska missionsrådets årsmöte valdes Eva Nordenstam von Delwig till ny ordförande. Årsmötet präglades av ett ungdomsperspektiv efter att KFUM utmanat Svenska missionsrådet och medlemsorganisationerna att bli bättre på att involvera ungdomar i sitt arbete.

Ungdomsfokus

Under temat ”Låt ungdomarna forma framtiden” samlades Svenska missionsrådet och en majoritet av de 33 medlemsorganisationerna till årsmöte i Stockholm under torsdagen.

Med stöd i FN:s resolution 2250 om ungas rättigheter uppmuntrades deltagarna genom olika workshops att ta till vara ungas deltagande i arbetet för en bättre värld. En fjärdedel av jordens befolkning räknas som ung idag.

- Ungdomar har en spetskompetens som handlar om hur det är att vara ung just idag. Den kunskapen har ingen annan vuxen, men den är avgörande för att kunna stärka ungas möjlighet och rätt att forma sin framtid, sa Caroline Daly från medlemsorganisationen KFUM som varit med och förberett årsmötet.

Ny ordförande

Vid årsmötet valdes Eva Nordenstam von Delwig till ny ordförande för Svenska missionsrådet. Eva Nordenstam von Delwig arbetar som informationsansvarig vid Läkarmissionen som är en av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer.

- Svenska missionsrådet är en kompetent och professionell organisation som skapar utrymme för ett konstant lärande om internationella frågor och vad mission kan vara idag. Jag ser framemot ett roligt och lärorikt arbete tillsammans med styrelsen, kansliet och medlemsorganisationerna, säger Eva Nordenstam von Delwig.

Mattias Ingeson avslutar därmed ett sex år långt engagemang som ordförande i Svenska missionsrådets styrelse.

- Jag är glad och stolt över att som ordförande fått vara med och bygga en organisation där medlemsorganisationerna samlas med stor entusiasm för att samtala och samarbeta, säger Mattias Ingeson.

Som ny ledamot i styrelsen valdes Siri Karlsson (ADRA). Lotta Sjöström Becker (Kristna fredsrörelsen) och Marcus Svedman (Folk&Språk) valdes in som ordinarie ledamöter från att tidigare ha varit ersättare. Som nya ersättare valdes Stefan Emilsson (Equmeniakyrkan), Ulrika Erkenborn (Erikshjälpen) och Daniel Yttermalm (Ankarstiftelsen). 

Årsredovisning, motioner och policy

Vid årsmötet godkändes årsberättelse och årsredovisning för 2018. Styrelsen beviljades därmed ansvarsfrihet. Två inkomna motioner behandlades. Styrelsen redogjorde också för hanteringen av den policy för jämställdhet som varit uppe för diskussion det senaste halvåret.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • civila samhället
  • mänskliga rättigheter
  • kyrkor och mission

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll