Pressmeddelande -

Ingen hållbar utveckling utan kyrkans ledare

I en insats för att förebygga hiv i Kongo blev resultatet sämre för att de kyrkliga ledarna inte involverades. Det är ett exempel på att utvecklingssamarbete måste vara lokalt förankrat för att vara hållbart, skriver Svenska missionsrådet till regeringen.

Svenska missionsrådet har nu, liksom flera andra organisationer, lämnat synpunkterregeringens plattform för svensk biståndspolitik.

Andra synpunkter är att utvecklingssamarbete måste stärka människors förmåga att påverka sin situation genom att de organiserar sig och att utvecklingssamarbete blir mer hållbart om det knyts ihop med strategiskt kommunikationsarbete.

- Vi tar upp ett antal faktorer som är nödvändiga för att nå goda resultat i utvecklingssamarbetet, vilket vi sett i vår granskning av utvecklingsinsatser som har genomförts av våra medlemmar och deras samarbetsorganisationer, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

I höst lanserar regeringen en ny biståndspolitisk plattform för att förenkla styrningen av biståndet och  förtydliga hur och vad svenskt bistånd ska prioritera.

Flera andra organisationer har också skickat synpunkter till UD, bland andra Forum Syd. Och ramorganisationerna har skickat ett gemensamt brev som bland annat rekommenderar regeringen att tänka långsiktigt, eftersom fokus på kortsiktiga resultat inte leder till en hållbar utveckling.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete
  • civila samhället
  • kyrkor och mission

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.
www.missioncouncil.se, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll