Gå direkt till innehåll
Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska missionsrådet
Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska missionsrådet

Pressmeddelande -

Konstruktiva samtal med Katolska kyrkan pågår

Med anledning av den senaste tidens rapportering om Katolska kyrkans kritik mot Svenska missionsrådets policy för jämställdhet, vill vi klargöra att någon intern strid inte pågår och att de olika åsikter som finns i frågan hanteras genom respektfulla samtal. Det handlar om viktiga frågor som berör vår tro och teologi och de behöver få ta tid.

För oss är varje medlemsorganisations identitet och värdegrund viktig och respekterad. Vår styrka som missionsråd är bredden av kristna röster och därför är inte konsensus målet i alla frågor.

När det gäller vår policy för jämställdhet är den styrande för det biståndsarbete som vi stödjer. Som organisation vill vi värna religions- och övertygelsefriheten även inom den egna gemenskapen. Inom Svenska missionsrådet ryms därför olika tolkningar av svåra och komplexa frågor. Katolska kyrkans röst är en viktig del i dialogen.

/Anders Malmstigen, generalsekreterare

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för hållbar utveckling, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma