Pressmeddelande -

Ny bok om lyckat utvecklingssamarbete

Kunskap om rättigheter, bättre självkänsla och utbildning för barn och ungdomar. Det är exempel på resultat av den indiska organisationen TEED:s arbete tillsammans med utsatta grupper från ursprungsbefolkningar i södra Indien. Arbetet beskrivs i boken "Owning our change" som Svenska missionsrådet publicerar i dag.

- TEED är fascinerande därför att organisationen har lyckats med skapa en intim och respektfull relation med målgruppen, samt att TEED har använt sig av olika kortsiktiga och långsiktiga strategier för att uppnå goda resultat, säger Charles Câmara, som skrivit boken på Svenska missionsrådets uppdrag. Charles Câmara är socialantropolog, arbetar för Caritas Sverige och har följt och dokumenterat TEED:s arbete från början.

Caritas Sverige och Individuell Människohjälp, IM, har samarbetat med TEED, Tribal Educational and Environmental Development Trust, i många år. Arbetet har även stötts av Sida genom Svenska missionsrådet. Personal från Svenska missionsrådet besökte TEED 2010 och slogs av alla berättelser om förändring som de fick höra från medlemmar i de byar som TEED har jobbat med och från TEEDs personal.

- Det här är ett exempel på en organisation som har jobbat med en deltagande process som stärker människor att jobba med sin egen utveckling, säger Lena Boberg, ansvarig för forskning och utveckling på Svenska missionsrådet.

Grupperna som TEED, Tribal Educational and Environmental Development Trust, arbetar med tycker att deras liv är mycket bättre nu än för tio år sedan.

De har fått kunskap om sina rättigheter, bättre självkänsla och barn och ungdomar har fått tillgång till utbildning. De har organiserat sig, startat självhjälpsgrupper och fått rättigheter till sin mark. De har fått högre inkomster och kunskap om hur de kontaktar beslutsfattare. 

Det har varit värdefullt för Svenska missionsrådets personal att tränga djupare in i en organisations insats än man vanligtvis gör. Det har gett kunskaper som nu används för att analysera andra utvecklingsinsatser.

För mer information kontakta Viktoria Isaksson, kommunikatör på Svenska missionsrådet, 08-453 68 91, viktoria.isaksson@missioncouncil.se

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • civila samhället
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Svenska missionsrådet, SMR, är en mötesplats för samtal om kyrkornas och samfundens internationella ansvar. I SMR möts 35 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.
www.missioncouncil.se, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt